Medewerkers

Organisatie
Departementshoofd

Prof. dr. Eugene van Erven

Onderwijsdirecteur
Onderzoekdirecteur

Prof. dr. Frank Kessler

Studentassessor
Coördinator bedrijfsvoering
Assistent coördinator bedrijfsvoering
Onderzoekcoördinator
Onderwijscoördinator