Tim Schuring is Alumnus van het Jaar 2023

Leraar aardrijkskunde Tim Schuring is door de Universiteit Utrecht uitgeroepen tot Alumnus van het Jaar. Hij ontving deze eretitel op dinsdag 26 maart in de Domkerk tijdens de viering van de 388ste verjaardag van de universiteit, de Dies Natalis.

Met de verkiezing van Tim Schuring tot Alumnus van het Jaar 2023 benadrukt de universiteit het belang van goed en inspirerend onderwijs, zeker in het licht van het nijpende lerarentekort. Uit verschillende faculteiten kwam dit jaar de roep om speciale aandacht voor leraren en werden alumni voorgedragen die zich op bijzondere, inspirerende en vooruitstrevende wijze manifesteren in het onderwijs. Dat deed ook de faculteit Geowetenschappen, waar vanuit Schuring werd voorgedragen.

Tim Schuring is een buitengewoon gedreven en creatieve docent die je ieder kind of student voor alle vakken toewenst.

De jury over de uitverkiezing

‘Met de keuze voor Tim Schuring geven wij graag gehoor aan het appél van faculteiten om de bijzondere positie die onze alumni in het onderwijs kunnen hebben te onderstrepen. Tim is daarvoor een rolmodel en ideale ambassadeur. Hij is een buitengewoon gedreven en creatieve docent die je ieder kind of student voor alle vakken toewenst. Wat hem daarnaast onderscheidt, is zijn betrokkenheid bij vrijwel alle niveaus van het onderwijs, van vmbo tot universitair. Dat hij daarin bovendien interdisciplinariteit en samenwerking met relevante externe partijen inbouwt, maakt hem de terechte winnaar.’

Tim Schuring behaalde aan onze universiteit achtereenvolgend de bachelor Aardwetenschappen, de master Earth Surface and Water en de master leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Aardrijkskunde. Sinds 2020 is hij docent Aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs, op het St. Bonifatiuscollege in Utrecht. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot een uitstekende, vernieuwende, creatieve en geliefde docent die gericht is op versterking van het vakgebied en die leerlingen op uiteenlopende manieren weet te interesseren voor zijn vak. Ook werkt Tim aan de Hogeschool Utrecht, als lerarenopleider Fysische Geografie en vakdidactiek Aardrijkskunde.

Foto van Bas van Hattum

Eetbare huis-tuin-en-keuken proefjes

Tim is een kleurrijk persoon met een enorme passie voor aardrijkskunde en onderwijs, die met een heel eigen aanpak en stijl zijn leerlingen én collega’s weet te inspireren en enthousiasmeren, zo wordt duidelijk uit de voordracht en juryrapport. In de aardrijkskundewereld staat hij onder meer bekend om zijn ‘culinaire geografie’: eetbare huis-tuin-en-keuken proefjes om aardwetenschappelijke begrippen en processen te verhelderen. Met leerlingen reist Tim door Utrecht in een bus met open dak om geografische verschijnselen en voorbeelden van planologie in de eigen omgeving te laten zien. Studenten neemt hij mee naar Texel om daar met behulp van drones het landschap te bestuderen. Verder ontwierp Tim onder meer virtuele excursies als alternatief voor veldwerk en gebruikt hij popsongs om geografische misvattingen te behandelen.

Tim is actief betrokken bij Geo Future School; een onderwijsstroom voor vmbo, havo en vwo, waar leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zoals klimaatverandering, gezondheid, globalisering, energie, water, steden en geopolitiek. Het gaat om vakoverstijgend integraal onderwijs in samenwerking met bedrijven en instanties. Naast docent is Tim ook docent-ontwikkelaar en begeleidt hij als regiocoördinator ook andere scholen bij het maken van modules. Binnen het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert hij bovendien ‘Teachmeets’ waarbij leerkrachten ideeën uitwisselen om het onderwijs verder te verbeteren.

Alumnus van het Jaar

Met de eretitel Alumnus van het Jaar onderstreept de Universiteit Utrecht dat alumni een belangrijk en integraal onderdeel vormen van de academische gemeenschap. Samen met studenten, wetenschappers, alumni, maatschappelijke partners, de overheid en het bedrijfsleven zoekt de universiteit naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.
Een Alumnus van het Jaar is iemand die op zijn of haar gebied vooruitgang brengt en buiten de gebaande paden durft te treden, een maatschappelijk geëngageerd persoon die studenten van nu weet te inspireren. Eerdere Alumni van het Jaar waren: Marjan Minnesma (2015), Feike Sijbesma (2016), Cathelijne Broers (2017), Jan Beuving (2018), Rutger Bregman (2020), Marion Koopmans (2021) en Eva González Pérez (2022).

Jury

De jury voor de uitverkiezing bestaat uit de alumni Marjan Minnesma (voorzitter, directeur Urgenda), José van Dijck (universiteitshoogleraar, bestuurslid Utrechts Universiteitsfonds), Chiara Stam (student-assessor College van Bestuur), Adriaan ter Braack (wetenschapsjournalist) en Maurice Unck (algemeen directeur Mail Nederland PostNL, vicevoorzitter Utrechts Universiteitsfonds).

De UU werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs en de Hogeschool Utrecht aan de kwaliteit van het onderwijs, en een goede aansluiting op het hoger onderwijs. Er zijn diverse activiteiten voor zowel havo/vwo leerlingen als voor docenten, zoals U-Talent, professionalisering van docenten, onderzoek en activiteiten voor leerlingen. Lees meer over deze samenwerking. Naast deze activiteiten biedt de universiteit diverse lerarenopleidingen aan, van minor tot master, en doen we onderzoek naar onder andere het lerarentekort bijvoorbeeld in het grote onderzoeksproject 'Meer uren werkt!'.