Gemeente Utrecht wijst 8 universitaire gebouwen aan als Jong Monument

Luchtfoto van het Utrecht Science Park met stad Utrecht op de achtergrond

De gemeente Utrecht heeft 8 universitaire gebouwen aangewezen als Jong Monument. Zes van deze jonge gemeentelijke monumenten staan in het Utrecht Science Park. Dit betreft het Hugo R. Kruytgebouw, het Minnaertgebouw, het Educatorium, de Universiteitsbibliotheek, de Basket Bar en de Warmtekrachtcentrale aan de Limalaan. Twee aangewezen jonge monumenten staan buiten het Utrecht Science Park. Het onlangs vernieuwde Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat en de Dining Hall van het University College Utrecht maken de lijst compleet.

In Nederland worden gebouwen uit de periode van na 1970 steeds vaker beschermd. De gemeente Utrecht heeft in september 2023 de procedure gestart om 36 gebouwen in de stad aan te wijzen als 'Jong Monument'. De gebouwen hebben allemaal een belangrijke cultuurhistorische waarde voor de stad Utrecht. Op deze lijst staan dus acht universitaire gebouwen.

In september vorig jaar kondigde de gemeente dit besluit al aan door de gebouwen te nomineren. In de tussenliggende periode heeft de universiteit nagedacht over de gevolgen van de voorgenomen aanwijzing en is een zogenoemde zienswijze ingediend. De universiteit begrijpt namelijk goed dat jong erfgoed beschermd moet worden, maar wil wel genoeg ruimte houden voor het ontwikkelen van deze gebouwen. De universiteit kijkt daarbij naar drie aspecten:

  1. Veiligheid: voorop staat dat de veiligheid van gebouwen te allen tijde gewaarborgd moet worden. Dat houdt in dat ingrepen in de gebouwen om bijvoorbeeld asbest te saneren of de brandveiligheid te verbeteren, altijd mogelijk moeten zijn.

  2. Functionaliteit: de gebouwen moeten toekomstbestendig zijn, zodat ze in gebruik kunnen blijven voor de kerntaak van de universiteit; onderwijs en onderzoek.

  3. Duurzaamheid: een aantal van deze jonge monumenten zijn in de jaren ‘70 gebouwd en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen als het gaat om duurzaamheid. De universiteit én de overheid hebben hoge ambities om bijvoorbeeld de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Die ruimte moet er dus wel zijn.

Universiteit bestudeert gevolgen

De universiteit heeft per gebouw een reactie op de zienswijze en de definitieve aanwijzing ontvangen. In de definitieve aanwijzing staat waar de monumentale status precies betrekking op heeft. Deze onderbouwingen worden de komende weken bestudeerd. Dan wordt duidelijk wat de effecten per gebouw precies zullen zijn en of de universiteit een bezwaarschrift gaat indienen.

Overzicht nieuwe jonge monumenten