Workshops, masterclasses

  • Filosofisch Café met Sander Werkhoven: Zijn mentale stoornissen sociale constructen?

   tot
   In het Filosofisch Café van 13 juni gaan Sander Werkhoven en collega’s in op het onderscheid tussen natuurlijke soorten en sociaal geconstrueerde aandoeningen.
  • Workshop Epistemic Diversity in Knowledge Production Practices

   tot
   Deze workshop heeft tot doel de epistemische waarde van diversiteit in wetenschappelijke gemeenschappen te onderzoeken, waarbij de voordelen en nadelen en de relatie tussen sociale en epistemische diversiteit worden besproken.
  • Workshop: The History of Bodily Integrity

   tot
   Op 22 juni brengt deze workshop historici en andere wetenschappers samen die werken rond het thema lichamelijke integriteit.
  • PhD Masterclass prof. Mark Jackson

   tot
   As part of the IOS Fair Transitions / LANDac Conference 2023 keynote speaker Mark Jackson of the University of Bristol will host a masterclass on posthuman and postcolonial rethinking of land as part of the pre-conference programme on Wednesday June 28th from 10.00 to 11.30AM.
  • IOS Fair Transitions / LANDac Summer School

   tot
   We are excited to host a range of lectures and activities at the crossroads of the fair transitions and land governance debates in this year’s Summer School: Fair Transitions and the Politics of Land: Institutions and Imaginaries for Inclusive Futures. We hope it will draw many of you to Utrecht!
  RSS