Luuk Schokker MA

Medewerker kennisvalorisatie
Algemeen
l.schokker@uu.nl

Luuk Schokker werkt als Impact Developer voor het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen (IOS). In die rol houdt hij zich o.a. bezig met samenwerkingen tussen IOS-onderzoekers en externe partijen en Onderwijs voor Professionals.


Zijn takenpakket bestaat o.a. uit:

  • Advisering UU-collega’s (in het bijzonder IOS-team en -onderzoekers) op het gebied van impact
  • Bijdragen aan ontwikkeling programmering Onderwijs voor Professionals (OvP)
  • Bijdragen aan het team Policy, Research, Impact & Outreach (PRIO) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie 
  • Advisering bij subsidieaanvragen op het terrein van impact
  • Opzetten en onderhouden van netwerken met externe (maatschappelijke) partijen
  • Bijdragen aan het organiseren van impactgerichte activiteiten of programmering

 

Over IOS:

Zijn bestaande formele en informele instituties opgewassen tegen uitdagingen als groeiende socio-economische ongelijkheid, de macht van ‘big tech, de klimaatcrisis, terrorisme, discriminatie en het wantrouwen in overheid en wetenschap? En, als de huidige instituties falen, hoe kunnen ze worden aangepast en verbeterd zodat ze beter bijdragen aan open en veerkrachtige samenlevingen? Binnen IOS werken wetenschappers van de Universiteit Utrecht samen met maatschappelijke partners aan dit vraagstuk want alleen door een gezamenlijke inspanning en een constructieve dialoog ontwikkelen we kennis en oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd.