Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de sector agro-food in Afrika

Met dit onderzoek beoogt ESD² inzicht te verschaffen in de bijdrage van de Nederlandse agrarische sector (MKB) aan de lokale ontwikkeling in vijf Afrikaanse landen. Het onderzoek gaat specifiek in op de vraag in hoeverre Nederlandse bedrijven die actief zijn in de vijf landen relaties hebben met lokale toeleveranciers en afnemers. Ook komen mogelijk belemmerende factoren in beeld en worden mogelijkheden geschetst om lokale netwerkvorming te optimaliseren.