Regionaal economisch profiel Holland Rijnland

Als onderdeel van het project "Positionering en profilering van de regio" onderzocht ESD² het ruimtelijk en economisch profiel van Holland Rijnland, met name het regionaal economisch profiel en kansrijke sectoren. Tevens doet ESD² aanbevelingen om de economie in de regio te versterken en brengt het kansen voor economische samenwerking tussen de gemeenten in beeld.