Advies en dienstverlening

ESD² kan u met onderzoek ondersteunen binnen een breed scala aan aandachtsvelden.

Signaleren van kansen voor:

 • Sectoren in de regionale economie
 • De markt op gebied van commercieel vastgoed
 • Ondernemers in de wijkeconomie

Analyseren van:

 • Woon en werkverkeer
 • Woningbehoefte
 • Toekomstperspectief van de binnenstad
 • Aanpassingsvermogen van de regionale economie
 • Duurzame patronen van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondbeleid en gebiedsontwikkeling

Evalueren van:

 • Stedelijke herstructurering
 • Regionaal en gemeentelijk economisch beleid
 • Ruimtelijk beleid en planevaluatie

Aanbieden van:

 • Software voor ondersteuning van planprocessen