MIRT-studie regio Food Valley

Samen met het Bureau Stedelijke Planning en Fakton voerde ESD² onderzoek uit naar de effectiviteit van (fysiek) ruimtelijke investeringen in de regio Food Valley. Het onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de voorgestelde investeringen belemmeringen of juist stimulansen vormen voor de internationale concurrentiepositie van de Agro Food sector in de regio Food Valley. Op basis van het onderzoek heeft ESD² de meeste kansrijke investeringen geprioriteerd voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).