Creatieve Stad Almere

In opdracht van de gemeente heeft ESD² 35 creatieve initiatieven in beeld gebracht. Nagegaan is hoe deze initiatieven zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld, welke lokale omstandigheden daarbij van belang zijn en welke toekomstperspectieven de initiatiefnemers zien en hoe zij aankijken tegen de creativiteit in hun stad. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft ESD² een advies gegeven over de toekomst van Almere als creatieve stad.