Arbeidsmobiliteit in de regionale kenniseconomie van Utrecht

Dit onderzoek geeft een beeld van de kansen van de kenniseconomie voor de provincie Utrecht. ESD² identificeerde hiervoor de belangrijkste economische clusters in de regionale economie, en bracht de samenhangen (crossovers) tussen de clusters in beeld. De anleiding hiervoor is dat veel innovaties door crossovers tot stand komen. Als maat voor samenhang hanteert het onderzoek de arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken (skill-gerelateerdheid). Op basis van het onderzoek heeft ESD² aanbevelingen gedaan over de inzet van economische en ruimtelijke instrumenten om clusterontwikkeling en innovatie in de regio Utrecht te stimuleren.