Weerbare regio Rotterdam

In hoeverre is de regio Rijnmond in staat is om economische schokken te verwerken en hoe kan de weerbaarheid van deze economie worden versterkt? Dat onderzocht ESD² in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Het onderzoek gaat in op een aantal sectoren die belangrijk zijn voor de regio Rijnmond: logistiek en chemie, water en deltatechnologie, life en health sciences en het greenport cluster rondom de tuinbouw. Tevens wordt met behulp van een SWOT-analyse bekeken wat potentiële groeisectoren zijn. Ten slotte bediscussieert ESD² economische en ruimtelijke beleidsinstrumenten, die kunnen bijdragen aan het verzilveren van kansen voor het verbreden van de structuur en aan het vergroten van weerbaarheid.