Ruimte voor de stad als groeimotor

In dit onderzoek staat de samenhang tussen de grootstedelijke woningmarkt en de grootstedelijke economie centraal. ESD² schenkt specifiek de aandacht aan het proces van agglomeratievorming en aan de vraag of een gericht woningbouwprogramma agglomeratievorming kan versterken. Het onderzoek bestaat uit een theoretische verdieping en een empirische studie in de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam. De belangrijkste conclusie is dat de economische dynamiek de startmotor voor agglomeratievorming is. Woningbouw kan dit ondersteunen.