Stakeholdersanalyse A12-zone

In 2011 hebben de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten in samenwerking met de provincie Utrecht en het Bestuur regio Utrecht het Verstedelijkingsperspectief ‘A12 centraal’ opgesteld. Herontwikkeling van het gebied van de A12 is echter niet voorzien voor 2025. In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft ESD² in beeld gebracht welke ambities er leven bij bewonersorganisaties, bedrijven en overige instellingen. Ook onderzocht ESD² in hoeverre investeringsplannen op korte en middellange termijn het verstedelijkingsperspectief ondersteunen dan wel doorkruisen. De resultaten werden besproken in een een werkconferentie met een groot aantal bij de A12- zone betrokken partijen.