De betekenis van lokale identiteit voor bestuurlijke schaalvergroting

Een van de argumenten tegen bestuurlijke schaalvergroting is het behoud van de lokale en regionale identiteit. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt ESD² een typologie van lokale en regionale identiteiten en de gevolgen hiervan voor het draagvlak onder de bevolking voor lokaal bestuur. De typologie is uitgewerkt in twee case studies.