Identificatie kansrijke sectoren provincie Utrecht

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft ESD² in samenwerking met TNO een methodiek ontwikkeld om kansrijke sectoren in de regionale economie te identificeren. De provincie Utrecht diende hierbij als pilot. De methode berust op twee pijlers: verdienvermogen met als belangrijkste indicator toegevoegde waarde en aanpassingsvermogen gebaseerd op bedrijvendynamiek. ESD² nam het onderdeel aanpassingsvermogen voor haar rekening, en concludeerde dat de belangrijkste indicator hiervoor een hoge turbulentie is, die tot uiting komt in een groot aantal starters en stoppers.