Samenwerken met ERI

Future of work man legt iets uit met handen, voor laptop en schrift en telefoon

Binnen de Universiteit Utrecht

ERI is geen aparte onderzoeksgroep, maar is een onderzoekscluster dat samen met de zittende onderzoeksgroepen streeft naar vernieuwing en verdieping van het bestaande Utrechtse onderzoek op het gebied van Instituties voor Conflictoplossing en Empirisch juridisch onderzoek. De AIO’s en onderzoekers die onderdeel uitmaken van ERI zijn ook aangesloten bij ten minste één van de juridische onderzoeksgroepen:

Het Montaigne Instituut voor rechtsstaat en rechtspleging
RENFORCE: het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe
UCALL: het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law
UCERF: het Utrecht Centre for European Research into Family Law 
UCWOSL: Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

Samenwerking met zusterfaculteiten

Het Sectorplan Rechtsgeleerdheid kent verschillende doelstellingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en human resources. Samen met onze zusterfaculteiten in het land streven wij ernaar om die doelstellingen te bereiken. ERI draagt daaraan bij door samenwerking op twee inhoudelijke thema’s: Instituties voor Conflictoplossing (COI) en Empirical Legal Studies (ELS).

ERI werkt samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Leiden op het thema ‘Instituties voor Conflictoplossing’. Gezamenlijk worden grote en kleine(re) projecten ontwikkeld en congressen/themadagen georganiseerd. Thema’s zoals legitimiteit en de rol van rechter en alternatieve instituties in het beslechten van conflicten zijn belangrijke thema’s die opgepakt worden in dit samenwerkingsverband. Zie het Institutions for Conflict Resolution Network:

Institutions for Conflict Resolution Network

Onder de vlag ‘Empirical Legal Studies’ werkt ERI samen met de zusterfaculteiten van Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Gezamenlijk streven zij naar een versteviging en verbetering van het empirisch juridisch onderzoek in Nederland en daarbuiten. Dat doen zij op het gebied van onderzoek door jonge onderzoekers samen te brengen en te coachen, maar ook op het gebied van onderwijs. Deze groep werkt bovendien samen binnen het oorspronkelijk door NWO gefinancierde Netwerk voor Empirisch juridisch onderzoek, waarin ook andere faculteiten vertegenwoordigd zijn, zodat de ontwikkeling van ELS niet beperkt blijft tot de vijf in het sectorplan participerende universiteiten.

Overige gerelateerde onderzoeksgroepen en publicaties zijn: