Doelen van het sectorplan

Diversiteit, zwarte jonge vrouw in grafitti met veel kleur in haar haar

Behalve het vernieuwen en het innoveren van het juridische onderzoek in Nederland, heeft het Sectorplan Rechtsgeleerdheid onder andere ook doelstellingen op het gebied van diversiteit  en het verbeteren van de positie van jonge onderzoekers.

Om die reden streeft ERI naar een diverse samenstelling van het onderzoekscluster en zijn trekkersteam. Ook biedt ERI in totaal 24 onderzoekers/docenten (postpromotie) de mogelijkheid om hun onderzoekstijd fors uit te breiden, zodat zij hun eigen (onderzoeks)profiel kunnen versterken

Verder financiert ERI in totaal 9 AIO plekken van het departement Rechtsgeleerheid aan de Universiteit Utrecht. Alle ERI-onderzoekers zijn ingebed in het onderzoekscluster en hun eigen onderzoeksgroep. Hiermee geeft ERI een impuls aan talentontwikkeling van nieuwe en zittende, jonge, juridische onderzoekers.