ERI doet onderzoek naar conflictoplossende instituties in een veranderende rechtsstaat. Hierbij doen we zowel 'klassiek' juridisch onderzoek als ook empirisch onderzoek.

We bestuderen onder meer compensatiesystemen en rechtshandhaving. Hierbij gaan we na hoe instituties in de rechtspraktijk werken. Dit levert belangrijke inzichten voor taakinvulling, transparantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit alles doen we in samenwerking met anderen: met andere wetenschapsdisciplines en met andere juridische faculteiten, in binnen- en buitenland.

Vijf thema’s staan hierbij centraal: 

Achtergrond

ERI is aan de Universiteit Utrecht begonnen in 2019. Aanleiding was het Sectorplan Rechtsgeleerdheid dat in dat jaar van start is gegaan. Het ministerie van OCW financiert het sectorplan, in overleg met NWO. Met ERI en met dit sectorplan proberen we het wetenschappelijk onderzoek binnen de rechtsgeleerdheid in Nederland te verstevigen. We proberen ook de samenwerking met andere gebieden in de sociale en geesteswetenschappen te versterken.

Bekijk de aanpak van het onderzoek