ERI doet onderzoek naar conflictoplossende instituties in een veranderende rechtsstaat. Hierbij doen we zowel 'klassiek' juridisch onderzoek als empirisch onderzoek.

We bestuderen onder meer compensatiesystemen en rechtshandhaving. Hierbij gaan we na hoe instituties in de rechtspraktijk werken. Dit levert belangrijke inzichten voor taakinvulling, transparantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit alles doen we in samenwerking met anderen: met andere wetenschapsdisciplines en met andere juridische faculteiten, in binnen- en buitenland.

Vijf thema’s staan hierbij centraal:

  • "Op weg naar rechtvaardige instituties voor conflictpreventie en conflictoplossing"