Voorbeelden van ERI onderzoek en recente publicaties

Een greep uit de publicaties en voorbeelden van ERI onderzoek aan de Universiteit Utrecht: 

Chroom-6 compensatieregelingen

twee Nederlandse treinen, intercity en sprinter in een Nederlands station

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de compensatieregelingen van chroom-6. Deze stof is schadelijk voor de gezondheid. Bij werkzaamheden als verflagen spuiten, schuren, lassen kunnen werkenden ermee in aanraking zijn gekomen. De gemeente Tilburg heeft een "regeling tegemoetkoming chroom6" ingesteld voor mensen die op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg hebben gewerkt. 
Met het onderzoek naar de chroom-6 compensatieregelingen wil de Universiteit Utrecht erachter komen hoe gedupeerden die regeling ervaren. Dit is belangrijk, omdat een belangrijke reden om deze compensatieregelingen op te zetten is dat deze als prettiger worden ervaren dan de klassieke route van het aansprakelijkheidsrecht. Dit onderzoek levert een bijdrage aan deze aanname en hoopt in de toekomst compensatieregelingen beter te maken.

In-work poverty

© iStockphoto.com

In 2021 schreven dr. Bekker, mr. Evers, prof. Houwerzijl, en dr. Zekic een Nationaal Rapport voor het Europese project 'Working, Yet Poor', waarin armoede onder werkenden in zeven EU-landen wordt onderzocht. Dit Nationaal Rapport is het resultaat van een onderzoek naar het fenomeen van armoede onder werkenden in Nederland in relatie tot vier specifieke kwetsbare en ondervertegenwoordigde groepen werknemers (VUP-groepen) die zijn geïdentificeerd binnen het project 'Working, Yet Poor' (WorkYP): laag- of ongeschoolde standaardwerknemers; solo- of schijnzelfstandigen; werknemers met een contract voor bepaalde tijd, uitzendkrachten en onvrijwillige deeltijdwerkers; en gelegenheids- en platformwerkers.

Het doel van het verslag is de regelgevingsstructuren te analyseren die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden voor de VUP-groepen en de verschillende aspecten van de regelgeving te beoordelen die een direct en indirect effect kunnen hebben op de situatie van armoede onder werkenden voor deze werknemers. Het verslag bespreekt ook gegevens over armoederisico's in relatie tot verschillende individuele en gezinsvariabelen van de vier groepen, en analyseert het wettelijk kader.

Onderzoek naar transpersonen in het gevangeniswezen

Persoon met bordje trans rights are human rights

Pauline Jacobs, docent en onderzoeker straf(proces)recht, mensenrechten en het penitentiaire recht, doet onderzoek naar kwetsbare gedetineerden, meer specifiek transgender gedetineerden.
De laatste jaren neemt de steun voor de klassieke idee dat geslacht binair is af. Binnen het gevangeniswezen wordt echter nog steeds uitgegaan van binaire geslachten. Vragen rondom de (rechts)positie van transgender gedetineerden dringen zich op, niet alleen rondom de plaatsing in een mannen- of vrouweninrichting, maar ook met betrekking tot de bejegening en behandeling van deze groep. Hoewel LHBTQI-kwesties de laatste tijd maatschappelijk en juridisch meer aandacht krijgen, ook in Europees perspectief, ontbreekt inzicht in de omvang van de groep transgender gedetineerden, de problemen waar zij tegenaan lopen en de mensenrechtelijke aspecten van de behandeling van de groep.

Onderzoek naar transpersonen in het gevangeniswezen

Recente publicaties

Rijnhout, R. (Author), van Dongen, E. G. D. (Author), van Maurik, D. (Author), & Giesen, I. (Author). (2020). Onderzoek naar kenmerken van langlopende letselschadezaken. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2020/09/onderzoek-naar-kenmerken-van-langlopende-letselschadezaken/

 R. Rijnhout, ‘Mothers of Srebrenica: causation and partial liability under Dutch tort law’, Utrecht Journal of International and European Law 2021, p. 127–140. DOI: https://doi.org/10.5334/ujiel.543.

Van den Bos, K., Schiffelers, M.-J., Bal, M., Grootelaar, H., Bertram, I., Jansma, A., & De Haas, S. (2020). Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen. Den Haag: Boom juridisch. https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462907782#5

Ansems, L. F. M., Van den Bos, K., & Mak, E. (2020). Speaking of justice: A qualitative interview study on perceived procedural justice among defendants in criminal cases. Law and Society Review54, 643-679. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lasr.12499

Van den Bos, K. (2020). Empirical legal research: A primer. Cheltenham, UK: Edward Elgar. https://www.e-elgar.com/shop/usd/empirical-legal-research-9781789907223.html

Bekker, S. and Leschke, J. (2021), Fragmented labour markets in affluent societies: examples from Germany and the Netherlands, OSE Paper Series, Research Paper No.48, Brussels: European Social Observatory, 24 p.

http://www.ose.be/files/publication/OSEPaperSeries/Bekker_Leschke_2021_OseResearchPaper48.pdf

Bekker, S. (2021). Hardening and softening of country-specific recommendations in the European Semester. West European Politics44(1), 114-133. https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1739407

Beekhuis, T., & de Zanger, W. S. (2019). De niet meldende Wwft-plichtige handelaar in het strafrecht. Delikt en Delinkwent, (10), 846-865. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B2C3&cpid=WKNL-LTR-Nav2

Albers, W., Beekhuis, T., & ter Haar, R. (2020). Medeplegen: van wezenlijke bijdrage naar planverwezenlijking? Delikt en Delinkwent, 4, [23]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D351D8&cpid=WKNL-LTR-Nav2

Riesthuis, T. E. (2020). Rechtsvinding en transnationaal rechtspluralisme. In B. de Vries, E. Mak, L. van den Berge, T. Riesthuis, J. Tigchelaar, J. Kiewiet, S. Burri, & T. de Sterke (Eds.), Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum: Beschouwingen rondom het werk van professor A.M. Hol (pp. 101-110). Boom Juridisch.