Over Incluusion

Incluusion is opgericht in 2016 en heeft sindsdien meer dan 1.000 studenten in staat gesteld deel te nemen aan UU-cursussen. Ook hebben 5 statushouders een traineeship succesvol afgerond. Om ons eerste lustrum te vieren, hebben we bovenstaande video gemaakt met hulp van betrokken studenten, trainees en docenten. We publiceerden daarnaast eens verslag over ons werk tot nu toe.

Uit onderzoek blijkt dat een van de verklarende factoren voor een lagere arbeidsparticipatie van vluchtelingen de langdurige uitsluiting van deelname aan de samenleving is, wanneer zij nog wachten op hun status of bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal. Daarom is het van groot belang dat vluchtelingen niet 'on hold' worden gezet, maar dat zij zich blijven ontwikkelen.

Onmiddellijke participatie via cursussen

Incluusion is een oproep om gebruik te maken van de wachttijd. Wij vinden dat participatie gelijk gefaciliteerd moet worden bij aankomst in Nederland. Door nieuwkomers de kans te bieden om cursussen te volgen aan de Universiteit Utrecht, krijgen zij de kans om betrokken te zijn, zich verder te ontwikkelen en te integreren in de samenleving.

Uitsluiting heeft negatieve gevolgen voor zowel vluchtelingen als de samenleving als geheel, aangezien het vaak leidt tot een lagere arbeidsparticipatie van vluchtelingen en daarnaast een oorzaak kan zijn van eenzaamheid, depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen.

Incluusion Traineeships

Naast het bieden van toegang tot onderwijs, biedt Incluusion ook traineeships aan voor vluchtelingen die al (een beetje) Nederlands spreken. De trainees kunnen zodoende werkervaring opdoen op de Nederlandse arbeidsmarkt en een professioneel netwerk opbouwen in Nederland, wat een noodzakelijke eerste stap is richting een betaald contract. De eerste pilot is ondertussen succesvol afgerond: 5 statushouders hebben hun traineeship voltooid. Vier daarvan hebben nu een betaalde baan, de vijfde volgt een masteropleiding in een gerelateerd vakgebied. In 2022 starten 11 nieuwe trainees. 

Lees meer over de traineeships

Sponsors, partners en gerelateerde projecten

Incluusion wordt ondersteund door verschillende sponsors. Ontdek hoe u kunt bijdragen aan Incluusion

Wij werken samen met verschillende partners. Sinds de start van het programma zijn verschillende andere universiteiten gestart met vergelijkbare onderwijsprogramma's voor vluchtelingstudenten.

De initiatiefnemers van InclUUsion: Hilke Grootelaar, Marij Swinkels en Elena Valbusa.
De initiatiefnemers van Incluusion: Hilke Grootelaar, Marij Swinkels en Elena Valbusa.

Geschiedenis van Incluusion

Incluusion is in het najaar van 2016 opgericht door Hilke Grootelaar, Marij Swinkels en Elena Valbusa. De drie oprichters kregen in 2019 de Silver Award van de UU, omdat Incluusion uitdrukking geeft aan de missie van de Universiteit Utrecht: werken aan een betere wereld.