Media en pers

Incluusion wordt gesteund door diverse sponsoren en partners. Sinds de start van het programma, hebben meerdere andere universiteiten vergelijkbare programma's opgezet voor vluchtelingstudenten. Over de jaren heen is er regelmatig geschreven over Incluusion in de media.

Voor persgerelateerde zaken kun je contact opnemen met de projectmanager van Incluusion: Ragna Senf (r.senf@uu.nl).