Draag bij als UU-docent

Onderwijs is de sleutel voor vluchtelingen om een productief en onafhankelijk leven in Nederland te beginnen. Het helpt ze met integreren in hun nieuwe samenleving op academisch en maatschappelijk niveau.

Incluusion biedt vluchtelingen de kans om gratis bachelorcursussen aan de UU te volgen. Dit kan niet zonder jouw hulp!

Stel je cursus open voor een vluchteling

Als docent kun je een of meerdere plaatsen in je cursus(sen) beschikbaar stellen aan vluchtelingenstudenten. Incluusion handelt de administratieve procedures af, zoals een intake-interview en de tijdelijke inschrijving van de student aan de UU. We bieden ook begeleiding aan de Incluusion studenten en een buddysysteem, waarin ze gekoppeld worden aan reguliere studenten.

Incluusion students make the discussions and interactions between students more open to other perspectives, experiences and aspects that might otherwise have been overlooked.

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten? Lees dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen van UU-docenten die meewerken aan Incluusion. We hebben ook tips en interessante voorbeelden toegevoegd, zodat je je beter kan voorbereiden de aanwezigheid van een Incluusion student in je cursus.

Als je geen antwoord op je vraag kan vinden, meer informatie wilt ontvangen over het programma, of mee wilt doen, e-mail ons dan via incluusion@uu.nl.

Veelgestelde vragen