Aan de slag met blended learning

In deze module maak je kennis met het begrip blended learning en krijg je tips en handreikingen om je onderwijs op een blended manier te (her)ontwerpen.  Na een korte theoretische inleiding en een aantal praktijkvoorbeelden van blended learning op de Universiteit Utrecht ga je aan de slag met het ontwerp voor een eigen cursus. In de module krijg je verschillende hulpmiddelen aangereikt en een overzicht van beschikbare bronnen en faciliteiten. De module eindigt met het maken van een visuele voorstelling van een blended onderwijsontwerp. Ten slotte is er aandacht voor blended learning in relatie tot leren als sociaal proces.

NAAR DE ONLINE MODULE