17 juli 2019

VENI voor Katharine Fortin

Dr. Katharine Fortin, universitair hoofddocent Publiek International Recht en Mensenrechten, verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht, heeft een VENI-subsidie ontvangen van NWO voor haar onderzoeksproject ‘Les Liaisons Dangereuses: Burger-instanties, gewapende groepen en internationaal recht’.

Les Liaisons Dangereuses

Dr. Katharine Fortin onderzoekt de precaire positie van burgers die in een gebied leven dat onder controle staat van gewapende groepen in niet-internationale gewapende conflicten. Het onderzoek brengt de juridische risico's in kaart en beschrijft de realiteiten en kansen die voortkomen uit het idee dat burgers niet alleen oorlogsslachtoffers zijn, maar ook vaak zelf een actieve rol spelen in hun eigen bescherming. Het project zal de beoefenaars van burgerbescherming bijstaan en essentiële bruggen bouwen tussen politieke wetenschap, antropologie en internationaal recht.

Dit is het derde jaar op rij dat onderzoekers van het SIM van de Universiteit Utrecht een prestigieuze Veni-subsidie hebben ontvangen.

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd.

De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro gemoeid.