UYA leden werken interdisciplinair samen aan klimaatverandering #1punt5

Om de verscheidene gevolgen van klimaatverandering duidelijk te maken, heeft de Utrecht Young Academy de “1punt5” videoreeks gemaakt, in samenwerking met het communicatieteam van de Faculteit Bètawetenschappen. In korte videoclips van 1,5 minuten vertellen onderzoekers wat de samenleving moet weten over de opwarming van de aarde en de gevolgen van klimaatverandering vanuit het oogpunt van hun disciplines. 

Klimaatverandering is een van de hoofdprojecten van de Utrecht Young Academy. In september 2019 riep de Utrecht Young Academy officieel de klimaatcrisis uit en werd gesteld dat de zorgen van de klimaatstakers gerechtvaardigd zijn. We onderschrijven vooral dat de huidige inspanningen om klimaatverandering in te perken inadequaat zijn en dat we als wetenschappers, naast het voorzien in wetenschappelijke kennis, ook een morele verplichting hebben om de maatschappij te waarschuwen over de staat van onze planeet.

Veel leden zijn betrokken bij projecten en activiteiten gerelateerd aan klimaatverandering. UYA-leden Rianka Rijnhout en Peter Bijl gaven recent twee gezamenlijke lezingen over de Urgenda-zaak gezien vanuit Rechten en Geowetenschappen. Tijdens de Pathway to Sustainability Conference deed de Utrecht Young Academy beroep op het bestuur van de Universiteit Utrecht om duurzame ambities te versnellen en een belofte te ondertekenen. De voorzitter van het College van Bestuur, Anton Pijpers, heeft steun verklaard vanuit het bestuur voor de klimaatbelofte en zal de bijbehorende maatregelen nemen.