De Utrecht Young Academy doet beroep op de UU bij de Pathways to Sustainability Conference 2020

Dagelijks worden we geconfronteerd met zorgwekkend nieuws over de klimaatcrisis, het verlies van biodiversiteit, het smelten van ijs en permafrost op een snelheid veel hoger dan voorspeld, tekorten aan grondstoffen en de toename in sociale ongelijkheid. We worden ons steeds meer bewust dat de weg naar duurzaamheid een buitengewone inspanning vereist: waar komt de benodigde energie vandaan? Hoe kunnen we sneller tot baanbrekende sociale, wetenschappelijke en politieke oplossingen komen, zonder maatschappelijke rechtvaardigheid uit het oog te verliezen?

Liesbeth, Sanli en Erik presenteren de klimaatbelofte (foto: Robert Oosterbroek)

Drie leden van de Utrecht Young Academy, Sanli Faez, Erik van Sebille en Liesbeth van de Grift, namen deel aan de Pathways to Sustainability Conference op 5 maart in TivoliVredenburg en deden een beroep op de Universiteit Utrecht om duurzame ambities te versnellen en een belofte te ondertekenen. De Climate Action Pledge omvat zowel erkenning van het hoge risico van ons huidige nationale beleid en de urgentie om actie te ondernemen, als belangrijke suggesties voor een adequate reactie op de klimaatcrisis. De voorzitter van het College van Bestuur, Anton Pijpers, heeft steun verklaard vanuit het bestuur voor de klimaatbelofte en zal de bijbehorende maatregelen nemen. 

Drie leden van de Utrecht Young Academy en de voorzitter van het College van Bestuur, Anton Pijpers (foto: Robert Oosterbroek).