Terugblik op VSR-congres “Building Bridges”

Op 18 en 19 januari 2024 heeft het jaarlijkse VSR congres plaatsgevonden in de Social Impact Factory en op Janskerkhof 2-3 te Utrecht. Het thema van het congres was “Building Bridges.” UCERF-onderzoeker Jet Tigchelaar was samen met UU-collega’s Marc Simon Thomas en Anne Janssen van het Montaigne Centrum voor Rechtstaat en Rechtspleging betrokken bij de organisatie van het congres. Zij organiseerde een panel over de samenwerking tussen rechtspraak, zorg en wetenschap bij complexe echtscheidingen. En UCERF-onderzoeker Charlotte Mol sprak over echtscheidingsonderzoek waarbij een panel van ervaringsdeskundige jongeren betrokken is.

Tijdens het congres heeft prof. Kees van den Bos een keynote gegeven over hoe ervaren procedurele rechtvaardigheid kan bijdragen aan het slaan van bruggen voor maatschappelijke problemen. De dag ging verder met in totaal 49 individuele presentaties over hoe huidige problemen kunnen worden overbrugd, variërend van toegang tot het recht van migranten tot klimaatverandering en complexe scheidingen, tot het slaan van methodologische en interdisciplinaire bruggen, in het doen van onderzoek maar ook in het onderwijs. Verschillende UCERF-onderzoekers hebben een bijdrage geleverd aan het congres.

Complexe scheidingen

Jet Tigchelaar heeft namens UCERF een panel georganiseerd getiteld: ‘Complexe scheidingen: bruggen bouwen tussen rechtspraak, zorg en wetenschap.’  Hierin kwamen de volgende vragen aan de orde: Wat merken rechters en advocaten in complexe scheidingen op over geweld in gezinnen? Kan er over gesproken worden? In hoeverre kan empirische kennis over bijvoorbeeld gezinsprofielen van geweldspatronen rechters ondersteunen bij het nemen van beslissingen of het inzetten van interventies in een concrete zaak?  En hoe evalueer je de werking van gepleegde interventies?

De panelleden uit de rechtspraktijk en wetenschap bouwden samen met het publiek bruggen voor oplossingsrichtingen in complexe scheidingen. Zo gaf Marion Beckers (raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam en lector bij de SSR) aan welke oplossingsrichtingen in de rechtspraak zij zag. Katinka Lünnemann (senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut) vroeg om meer aandacht voor geweldspatronen/gezinsprofielen bij omgangsbeslissingen en benadrukte een recht op veiligheid. En Ariane Hendriks (docent Familie- en Jeugdrecht aan de Universiteit Tilburg) deelde haar ervaringen als voormalig advocaat over het niet kunnen bespreken van huiselijk geweld bij gezags- en omgangsbeslissingen.

Luister! onderzoek

UCERF onderzoeker Charlotte Mol sprak in een panel over het bouwen van bruggen tussen wetenschap en maatschappij. In haar presentatie besprak zij hoe in het Luister! onderzoek samen wordt gewerkt met een panel van ervaringsdeskundige jongeren om het onderzoek te verbeteren. Het Luister! jongerenpanel bestaat uit zo’n 20 jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud die zelf de scheiding van hun ouders hebben meegemaakt. Het panel denkt mee gedurende het hele onderzoeksproces, van de ontwikkeling van vragen tot de analyse van uitkomsten. In haar presentatie besprak Charlotte de voordelen en uitdagingen van het panel die tot nu toe worden ervaren.