Publicaties van UU auteurs voortaan automatisch open access

Korte wetenschappelijke werken van onderzoekers aan de Universiteit Utrecht worden automatisch open access gepubliceerd in de Utrecht University Repository. Deze regeling is begin dit jaar ingegaan.

Voor UU onderzoekers betekent dit dat hun closed access publicaties automatisch zes maanden na publicatie open access beschikbaar gemaakt worden in de Utrecht University Repository. Dit geldt voor nieuwe publicaties, maar ook met terugwerkende kracht voor publicaties vanaf publicatiejaar 2015. Een amendement van het Nederlandse Auteurswet (artikel 25fa) maakt het mogelijk om kort wetenschappelijk werk (artikelen, conference proceedings, publicaties in vaktijdschriften en hoofdstukken uit edited volumes) open access beschikbaar te maken na verloop van een redelijke termijn na de eerste publicatie.

Opt-out

Onderzoekers konden al sinds 2020 gebruik maken van de zogenoemde Taverne-regeling door bij de bibliotheek aan te geven dat ze mee wilden doen. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit dus automatisch gedaan door de bibliotheek. Dit is onderdeel van het open access-beleid van de Universiteit Utrecht. Het is wel mogelijk om een bepaald werk of al het werk uit te sluiten van de regeling door middel van een opt-out.

Open access publiceren is een speerpunt van de Universiteit Utrecht. Onderzoek moet zo breed mogelijk beschikbaar zijn voor andere onderzoekers, maar ook voor de maatschappij. Immers, veel onderzoek wordt met publieke middelen gefinancierd. Door werk automatisch open access te publiceren wordt dus meer wetenschappelijke kennis beschikbaar gemaakt.

Heb je vragen? Neem dan contact op het Publishing Support team van de Universiteitsbibliotheek via bibliotheek.publishingsupport@uu.nl. Je kunt ook de Veelgestelde vragen bekijken.