Proefschrift dr. Devin Vartija bekroond met PUG-prijs 2019

Dr. Devin Vartija
Dr. Devin Vartija

Het proefschrift van dr. Devin Vartija laat een verfrissend geluid horen in het al langer lopende discours over gelijkheid en ongelijkheid. Dit is één van de redenen voor het Provinciaal Utrechts Genootschap om hem de PUG-prijs 2019 toe te kennen.

In The Colour of Equality, Racial Classification and Natural Equality in Enlightenment Encyclopaedias analyseert Vartija het probleem van de moderniteit gebaseerd op het debat over de Verlichting. Hij laat zien dat de reputatie van de Verlichting ambivalent is. Er is het beeld van de rationele, emanciperende Verlichting als voorloper van de twintigste eeuw liberale en sociaaldemocratische verzorgingsstaat. Daartegenover staat het beeld van een dolgedraaide, inhoudsloze rationalisering, van een instrumentele rede die in uiterste instantie heeft geleid tot de industriële massamoord van de twintigste eeuw. In deze discussie scheppen de voor- en tegenstanders ieder hun eigen Verlichting: de radicale, seculiere Verlichting tegenover de gematigde, christelijke variant.

De boodschap van Vartija is dat de oorspronkelijke houding van openheid meer creativiteit en dialoog toelaat dan in het huidige politieke landschap mogelijk is. De inzichten van zijn onderzoek zijn daarmee relevant voor actuele discussies over ras, samenleving, democratie en (on)gelijkheid.

De uitreiking van de PUG-prijs en de daaraan voorafgaande PUG Najaarslezing door professor Roel Vermeulen op 5 november zijn openbaar toegankelijk. De PUG-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste proefschrift dat in de afgelopen vijf jaar in Utrecht is verdedigd. Per jaar wisselt het domein van inzending. Dit jaar zijn de Geesteswetenschappen aan de beurt.

Devin Vartija over gemeenschappelijke menselijkheid en raciale verschillen in de Verlichtingsgedachte