Onderzoek naar effectiviteit van instrumenten voor pensioencommunicatie

© iStockphoto.com

Prof. dr. Hans Hoeken (Language and communication), prof. dr. Leo Lentz (Language and communication) en dr. Adriaan Kalwij (Economie) ontvangen € 250.000 van wetenschappelijk kennisnetwerk Netspar voor driejarig onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interactieve, online keuzehulpmiddelen voor deelnemers aan een pensioenregeling.

Pension Decision Aids

In het onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre deze zogenaamde ‘Pension Decision Aids’ ( PDA’s) mensen effectief ondersteunen bij het maken van weloverwogen pensioenbeslissingen, en of de mate van (financiële) geletterdheid en cognitieve vaardigheden van mensen tot een verschillend effect leidt.

In het medisch domein is gebleken dat besluitvormingshulpmiddelen leiden tot betere beslissingen, meer kennis, een nauwkeuriger risicobeoordeling en meer zelfvertrouwen over de keuze. In dit project bekijken de onderzoekers of PDA’s vergelijkbare effecten kunnen hebben en wat we kunnen leren van het ontwerp van de hulpmiddelen in het medisch domein.

Over Netspar

Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.