prof. dr. Hans Hoeken
j.a.l.hoeken@uu.nl
Hoogleraar

Gegenereerd op 2018-09-19 16:52:45


Leeropdracht
Communicatie & Informatiewetenschappen
Benoemingsdatum 01-09-2015
Oratiedatum 25-02-2005
Profiel

Hans Hoeken is gefascineerd door de vraag hoe communicatie invloed uitoefent op wat mensen voor waar houden, wat ze als goed (en wat als slecht) beschouwen en hoe ze zich gedragen. Welke rol speelt de inhoud van communicatie in dat proces? En welke bijdrage levert de vorm? Hij is daarbij geïnteresseerd in de rol van argumentatie en (verbale en visuele) stijlfiguren in retorische communicatie, maar ook in hoe verhalen opinies, attitudes en gedrag kunnen beïnvloeden. 

Over deze thema's heeft hij gepubliceerd in internationale tijdschriften (o.a. Journal of Communication, Journal of Advertising, Communication Theory en Thinking & Reasoning). Daarnaast is hij mede-auteur van Overtuigende Teksten, een monografie over de vraag hoe keuzes bij het ontwerpen van overtuigende teksten het overtuigingsproces kunnen sturen. 

Gegenereerd op 2018-09-19 16:52:45
Curriculum vitae

Hans Hoeken (1965) volgde de opleiding Nederlandse Taal- & Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1989 studeerde hij cum laude af met als specialisaties Taalbeheersing en Psycholinguïstiek. Van 1989 tot 1998 werkte hij als docent bij de afdeling Tekstwetenschap aan de Universiteit van Tilburg waar hij in 1995 promoveerde op het proefschrift The Design of Persuasive Texts: The Effects of Content, Structure, and Style on Attitude Formation.

In 1998 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit waar hij als universitair docent bij de afdeling Communicatiewetenschap (Faculteit der Sociale Wetenschappen) ging werken om in 1999 als universitair hoofddocent bij de afdeling Communicatie & Informatiewetenschappen (Faculteit der Letteren) aan de slag te gaan. Daar werd hij in 2004 benoemd tot hoogleraar Persuasieve Communicatie. Sinds september 2015 is Hans Hoeken als hoogleraar Communicatie- & Informatiewetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. 

Gegenereerd op 2018-09-19 16:52:45
Sleutelpublicaties

Hoeken, Hans, Sorm, Ester & Schellens, Peter Jan (02-01-2014). Arguing about the likelihood of consequences - Laypeople's criteria to distinguish strong arguments from weak ones. Thinking and Reasoning, 20 (1), (pp. 77-98) (22 p.).

Hoeken, Hans & Sinkeldam, Jop (2014). The Role of Identification and Perception of Just Outcome in Evoking Emotions in Narrative Persuasion. Journal of Communication, 64 (5), (pp. 935-955) (21 p.).

Hoeken, Hans, Swanepoel, Piet, Saal, Elvis & Jansen, Carel (2009). Using Message Form to Stimulate Conversations - The Case of Tropes. Communication Theory, 19 (1), (pp. 49-70) (22 p.).

Alle publicaties
  2017 - Boeken
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, J.A.L. (2017). Argument Quality and Strength in Health and Risk Messaging. In Roxanne Parrott (Eds.), Oxford Research Encyclopedia of Communications - Oxford Encyclopedia of Health and Risk Message Design and Processing (pp. 1-26). Oxford University Press, Oxford.
  2017 - Artikelen
Boeijinga, A., Hoeken, J.A.L. & Sanders, J. (2017). An analysis of health promotion materials for Dutch truck drivers: Off target and too complex?. Work, 56 (4), (pp. 539-549) (11 p.).
Boeijinga, A., Sanders, José & Hoeken, J.A.L. (2017). Er was eens.. - Over de kracht van verhalen in gezondheidsvoorlichting. Ad rem : een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie, 31 (3), (pp. 7-9).
van Krieken, K.W.M., Hoeken, J.A.L. & Sanders, J. (13-07-2017). Evoking and measuring identification with narrative characters - A linguistic cues framework. Frontiers in Psychology, 8, (pp. 1-16) (16 p.).
Schellens, Peter Jan, Šorm, Ester, Timmers, Rian & Hoeken, Hans (2017). Laypeople’s Evaluation of Arguments - Are Criteria for Argument Quality Scheme-Specific?. Argumentation, 31 (4), (pp. 681-703) (23 p.).
Hoeken, Hans (2017). Narrative Impact - How stories change minds. Stellenbosch papers in linguistics, 53, (pp. 215-217) (3 p.).
Hoeken, Hans, Boeijinga, A. & Sanders, J. (2017). Op weg naar een gezondere leefstijl. Het ontwikkelen van narratieve gezondheidsinterventies voor vrachtwagenchauffeurs. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (2), (pp. 149-166) (18 p.).
Boeijinga, A., Hoeken, Hans & Sanders, José (2017). Risk Versus Planning Health Narratives Targeting Dutch Truck Drivers - Obtaining Impact Via Different Routes?. International Journal of Communication, 11, (pp. 5007-5026) (20 p.).
Boeijinga, A., Hoeken, Hans & Sanders, José (2017). Storybridging - Four steps for constructing effective health narratives. Health Education Journal, 76 (8), (pp. 923-935) (13 p.).
  2017 - Membership of peer review panel or committee
J.A.L. Hoeken (21-03-2017) PhD thesis committee.
  2017 - Invited talk
Hoeken, J.A.L. (29-09-2017) Invited speaker Betweter festival 2017 Utrecht (29-09-2017 - 29-10-2017) Betweterfestival
Hoeken, J.A.L. (02-11-2017) Invited speaker Oratie (02-11-2017) Communicatie in de 21e eeuw
Hoeken, J.A.L. (23-11-2017) Invited speaker Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Tall Tales
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
van Krieken, K.W.M., Sanders, J. & Hoeken, J.A.L. (2016). Blended viewpoint, mediated witnesses: A cognitive linguistic approach to news narratives. In Barbara Dancygier, Wei-Iun Lu & Arie Verhagen (Eds.), Viewpoint and The Fabric of Meaning (pp. 145-168). Mouton de Gruyter.
Weerman, Annemarie, Hoeken, J.A.L. & Hornikx, Jos (2016). Een kritische analyse van de manipulatie van argumentkwaliteit in reclameonderzoek. In Dorien van de Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans & Paul Gillaerts (Eds.), De macht van taal (pp. 309-321). Leuven: Acco Uitgeverij.
Hoeken, J.A.L. & Van Vugt, M. (2016). The biased use of argument evaluation criteria in motivated reasoning; Does argument quality depend on the evaluators' standpoint?. In Fabio Paglieri, Laura Bonelli & Silvia Felletti (Eds.), The Psychology of Argument - Cognitive Approaches to Argumentation and Persuasion (pp. 197-210) (14 p.). London: College Publications.
  2016 - Artikelen
de Graaf, Anneke, Sanders, José & Hoeken, J.A.L. (31-01-2016). Characteristics of narrative interventions and health effects: A review of the content, form, and context of narratives in health-related narrative persuasion research. Review of Communication Research, 4, (pp. 88-131) (44 p.).
Boeijinga, A., Hoeken, J.A.L. & Sanders, José (2016). Health promotion in the trucking setting: Understanding Dutch truck drivers' road to healthy lifestyle changes. Work, 55 (2), (pp. 385-397).
Hoeken, J.A.L. (2016). Meer teksten, natuurlijk - maar hoeveel en welke?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 38 (2), (pp. 153-156).
Hoeken, J.A.L., Kolthoff, Matthijs & Sanders, José (2016). Story Perspective and Character Similarity as Drivers of Identification of Narrative Persuasion. Human Communication Research, 42 (2), (pp. 292-311) (20 p.).
Folkvord, Frans, Veling, Harm & Hoeken, J.A.L. (2016). Targeting implicit approach reactions to snack food in children; Effects on intake. Health Psychology, 35 (8), (pp. 919-922).
  2016 - Membership of peer review panel or committee
J.A.L. Hoeken (25-02-2016) Member of PhD committee Karin Fikkers, "A Different(ial) Perspective: How social context influences the media violence-aggression relationship among early adolescents" at the University of Amsterdam.
J.A.L. Hoeken (15-06-2016) Member of PhD thesis committee A. Quispel, "Data for all. How professionals and non-professionals in design use and evaluate information visualizations", at Tilburg University.
J.A.L. Hoeken (17-05-2016) Member of PhD thesis committee A. Wevers, "Blood, sweat and fears: understanding and influencing blood donor behaviour" at the Radboud University Nijmegen.
J.A.L. Hoeken (27-01-2016) Member of the PhD committee of Bo van Grinsven, "Logo Design and Logo Change: Experimental Tests of Consumer Responses", at the Vrije Universiteit Amsterdam.
  2016 - Doctoral thesis 3 (Research UU / Graduation NOT UU)
van Krieken, K.W.M. (2016). Linguistic Viewpoint in Crime News Narratives: Form, Function and Impact. (288 p.). LOT ; 431.
  2015 - Boeken
Lardinois, A.P.M.H., Levie, S.A., Hoeken, H. & Lüthy, C.H. (2015). Texts, Transmissions, Receptions. Modern Approaches to Narratives. Leiden: Brill, Edited book.
  2015 - Boekredactie
Lardinois, A.P.M.H., Levie, S.A., Hoeken, J.A.L. & Lüthy, C.H. (2015). Texts, Transmissions, Receptions. Modern Approaches to narratives. Brill.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, J.M. & Hoeken, H. (2015). Constructing the landscape of consciousness in news stories. In A. Lardinois, S. Levie, H. Hoeken & C. Lüthy (Eds.), Texts, Transmissions, Receptions: Modern Approaches to Narratives (pp. 133-151) (19 p.). Leiden: Brill.
Hoeken, J.A.L. (2015). Het oordeel van de onderbuik. In Jaap De Jong, Christoph Pieper & Adriaan Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties. Pathos en retorica (pp. 27-31). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Lardinois, A.P.M.H., Levie, S.A., Hoeken, H. & Lüthy, C.H. (2015). Introduction. In André Lardinois, Sophie Levie, Hans Hoeken & Christoph Lüthy (Eds.), Texts, Transmissions, Receptions. Modern Approaches to Narratives (pp. 1-15) (15 p.). Leiden: Brill.
  2015 - Artikelen
van Krieken, K, Hoeken, J.A.L. & Sanders, J. (22-08-2015). From Reader to Mediated Witness: The Engaging Effects of Journalistic Crime Narratives. Journalism and Mass Communication Quarterly, 92 (3), (pp. 580-596) (17 p.).
van Enschot, Renske & Hoeken, Hans (2015). The Occurrence and Effects of Verbal and Visual Anchoring of Tropes on the Perceived Comprehensibility and Liking of TV Commercials. Journal of Advertising, 44 (1), (pp. 25-36) (12 p.).
van Krieken, K.W.M., Sanders, J.M. & Hoeken, H. (2015). Viewpoint representation in journalistic crime narratives: An analysis of grammatical roles and referential expressions. Journal of Pragmatics, 88, (pp. 220-230).
  2015 - Membership of peer review panel or committee
J.A.L. Hoeken (09-12-2015) Member of PhD committee Renske Wierda, "Experience-Based Authority Argumentation in Direct-to-Consumer Medical Advertisements. An analytical and experimental study concerning the strategic anticipation of critical questions" at the University of Amsterdam
J.A.L. Hoeken (08-09-2015) Member of PhD thesis committee Roosmaryn Pilgram, "A doctor’s argument by authority: An analytical and empirical study of strategic manoeuvring in medical consultation", University of Amsterdam
J.A.L. Hoeken (16-10-2015) member of the PhD committee for Elizabeth Lubinga's dissertation, "Stop HIV/AIDS. Start talking? The effects of rhetorical figures in health messages on interpersonal discussions among South African adolescents" at Tilburg University.
  2014 - Artikelen
Hoeken, Hans, Sorm, Ester & Schellens, Peter Jan (02-01-2014). Arguing about the likelihood of consequences - Laypeople's criteria to distinguish strong arguments from weak ones. Thinking and Reasoning, 20 (1), (pp. 77-98) (22 p.).
Hoeken, H. & van Vugt, M. (2014). Het bevooroordeelde gebruik van argumentatieschema-specifieke criteria. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36, (pp. 87-105) (19 p.).
Hoeken, Hans & Fikkers, Karin M. (2014). Issue-relevant thinking and identification as mechanisms of narrative persuasion. Poetics, 44, (pp. 84-99) (16 p.).
Schellens, P.J., Sorm, E., Timmers, R.H.M. & Hoeken, H. (2014). Lekencriteria voor de evaluatie van vijf soorten argumentatie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36, (pp. 51-86) (36 p.).
Hoeken, Hans & Sinkeldam, Jop (2014). The Role of Identification and Perception of Just Outcome in Evoking Emotions in Narrative Persuasion. Journal of Communication, 64 (5), (pp. 935-955) (21 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Jongenelen, M.M. & Hoeken, H. (2013). Hangt het effect van framing af van de motivatie van de ontvanger?. In R. Bogaart & H. Janssen (Eds.), Studies in Taalbeheersing 4 (pp. 195-203) (9 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  2013 - Artikelen
Hoeken, H. & Sinkeldam, J. (2013). De rol van emoties in narratieve overtuiging. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35 (3), (pp. 226-236) (11 p.).
Boeijinga, A., Joling, C., Hoeken, H. & Sanders, J.M. (2013). Narratieve interventies dragen bij tot gezonder gedrag. Gebruik verhalen met een focus op postintentionele factoren om de kloof tussen intentie en gedrag te overbruggen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91 (5), (pp. 253-256) (4 p.).
  2012 - Boeken
Hoeken, H., Hornikx, J.M.A. & Hustinx, L.G.M.M. (2012). Overtuigende teksten: Onderzoek en ontwerp (2nd ed.). (276 p.). Bussum: Coutinho.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, H. (2012). What makes arguments-from-consequences convincing?. In C.T. Salmon (Eds.), Communication Yearbook 36 (pp. 136-141) (6 p.). New York, USA: Taylor & Francis.
  2012 - Artikelen
Hoeken, Hans, Timmers, Rian & Schellens, Peter Jan (2012). Arguing about desirable consequences - What constitutes a convincing argument?. Thinking and Reasoning, 18 (3), (pp. 394-416) (23 p.).
de Graaf, Anneke, Hoeken, Hans, Sanders, Jose & Beentjes, Johannes W. J. (2012). Identification as a Mechanism of Narrative Persuasion. Communication Research, 39 (6), (pp. 802-823) (22 p.).
Sanders, J.M. & Hoeken, H. (2012). Overtuigende verhalen voor ongezonde truckers. Tekst(blad), 05/06, (pp. 44-45) (2 p.).
  2011 - Artikelen
Hoeken, H., van der Geest, T., Hornikx, J.M.A., Jongenelen, M.M. & Kruikemeier, S. (2011). De rol van begrijpelijke taal in een digitale context: Ontwikkelingen op de domeinen Leven Lang Leren, complexe financiële producten, bestuur en politiek, en gezondheid. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33 (3), (pp. 266-286) (21 p.).
  2010 - Artikelen
Jongenelen, M.M., Hoeken, H. & Hendriks, B.C. (2010). Explicit and implicit messages in telehealth. Information Design Journal, 18 (3), (pp. 198-204) (7 p.).
  2009 - Boeken
Hoeken, H., Hornikx, J.M.A. & Hustinx, L.G.M.M. (2009). Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp - Persuasive documents. Research and design. (256 p.). Bussum: Coutinho.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, H. (2009). De overtuigingskracht van verbopicturale schema's in advertenties. In W.P.M.S. Spooren, M. Onrust & J.M. Sanders (Eds.), Studies in Taalbeheersing 3 (pp. 97-109) (13 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Beentjes, J.W.J., de Graaf, A., Hoeken, J.A.L. & Sanders, J.M. (2009). Do American television stories influence Dutch people’s opinions about society?. In R.P. Konig, P.W.M. Nelissen & F.J.M. Huysmans (Eds.), Meaningful media: Communication research on the social construction of reality (pp. 245-255) (11 p.). Ubbergen: Tandem Felix, recn=22405;.
  2009 - Artikelen
Hoeken, H. (2009). Narratieve evidentie, levendigheid en overtuigingskracht. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31 (3), (pp. 169-184) (16 p.).
de Graaf, Anneke, Hoeken, Hans, Sanders, Jose & Beentjes, Hans (2009). The role of dimensions of narrative engagement in narrative persuasion. Communications, 34 (4), (pp. 385-405) (21 p.).
Hoeken, Hans, Swanepoel, Piet, Saal, Elvis & Jansen, Carel (2009). Using Message Form to Stimulate Conversations - The Case of Tropes. Communication Theory, 19 (1), (pp. 49-70) (22 p.).
Hoeken, Hans & Hustinx, Lettica (2009). When is Statistical Evidence Superior to Anecdotal Evidence in Supporting Probability Claims? The Role of Argument Type. Human Communication Research, 35 (4) (26 p.).
  2008 - Boeken
Swanepoel, P. & Hoeken, H. (2008). Adapting health communication to cultural needs. (178 p.). Amsterdam: Benjamins, Edited book.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Jansen, C.J.M., Hoeken, H., Ehlers, D. & van der Slik, F.W.P. (2008). Cultural differences in the perceptions of fear and efficacy in South Africa. In P. Swanepoel & H. Hoeken (Eds.), Adapting Health Communication to Cultural Needs (pp. 107-128) (22 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Hoeken, H. & Swanepoel, P. (2008). Optimizing health communication in South Africa: An introduction. In P. Swanepoel & H. Hoeken (Eds.), Adapting health communication to cultural needs (pp. 1-10) (10 p.). Amsterdam: Benjamins.
  2008 - Artikelen
Timmers, R.H.M., Sorm, E., Schellens, P.J. & Hoeken, H. (2008). De redelijkheid en overtuigingskracht van normatief sterke en normatief zwakke argumenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30 (2), (pp. 117-132) (16 p.).
van der Rijt, R., Kardol, T. & Hoeken, H. (2008). Het strategisch karakter van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de rol van communicatie. Merk & Reputatie, 14 (3), (pp. 44-45) (2 p.).
van Enschot-van Dijk, R., Hoeken, H. & van Mulken, M.J.P. (2008). Rhetoric in advertising: Attitudes towards verbo-pictorial rhetorical figures. Information Design Journal, 16 (1), (pp. 35-45) (11 p.).
  2007 - Artikelen
van der Rijt, R., Kardol, T. & Hoeken, H. (2007). Communicatie over corporate social responsibility: een marketinginstrument. Ad rem : een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie, 21 (5), (pp. 11-12) (2 p.).
Hornikx, Jos & Hoeken, Hans (2007). Cultural differences in the persuasiveness of evidence types and evidence quality. Communication Monographs, 74 (4), (pp. 443-463) (21 p.).
de Graaf, A., Sanders, J.M., Beentjes, J.W.J. & Hoeken, H. (2007). De rol van identificatie in narratieve overtuiging. Taalbeheersing, 29 (3), (pp. 237-250) (14 p.). recn=20996;.
Hoeken, H., Starren, M.B.P., Nickerson, C., Crijns, R.M.J. & van den Brandt, C. (2007). Is it necessary to adapt advertising appeals for national audiences in Western Europe?. Journal of Marketing Communications, 13 (1), (pp. 19-38) (20 p.).
Hoeken, Hans & Hustinx, Lettica (2007). The impact of exemplars on responsibility stereotypes in fund-raising letters. Communication Research, 34 (6), (pp. 596-617) (22 p.).
  2006 - Boeken
Hendriks, B.C., Hoeken, H. & Schellens, P.J. (2006). Studies in taalbeheersing 2. Assen: Koninklijke Van Gorcum, Edited book.
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, H. & Hustinx, L.G.M.M. (2006). De relatieve overtuigingskracht van anekdotische en statistische argumentatie: Welke rol speelt het argumenttype?. In B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (Eds.), Studies in Taalbeheersing 2 (pp. 98-107) (10 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
van Enschot-van Dijk, R., Hoeken, H. & van Mulken, M.J.P. (2006). Rhetoric in advertising: attitudes towards schemes and tropes in text and image. In S. Diehl & R. Terlutter (Eds.), International Advertising and Communication (pp. 141-162) (22 p.). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag Gabler Edition Wissenschaft.
  2006 - Artikelen
Hustinx, L.G.M.M., van Enschot-van Dijk, R. & Hoeken, H. (2006). Argumentkwaliteit en overtuigingskracht in het Elaboration Likelihood Model. Welke dimensies spelen een rol?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28 (1), (pp. 39-52) (14 p.).
van Mulken, M.J.P., van Enschot-van Dijk, R. & Hoeken, H. (2006). Impliciet, implicieter, implicietst: Het effect van de mate van implicietheid op de waardering voor tijdschriftadvertenties. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 34 (4), (pp. 368-379) (12 p.).
van Enschot-van Dijk, R., Hoeken, H. & van Mulken, M.J.P. (2006). Retoriek in reclame. Waardering voor verbo picturale retorische vormen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28 (17), (pp. 142-158) (17 p.).
  2005 - Artikelen
Hoeken, H. & Hustinx, L.G.M.M. (2005). “Want Marc heeft Aids” Hoe werken bedelbrieven?. Onze taal, 74, (pp. 200-202) (3 p.).
Hoeken, H. & Ruikes, L. (2005). Art for Art’s Sake? An Exploratory Study of the Possibility to Align Works of Art with an Organization’s Identity. Journal of Business Communication, 42, (pp. 233-246) (14 p.).
Hornikx, J.M.A. & Hoeken, H. (2005). Is expertevidentie overtuigender in Frankrijk dan in Nederland?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27 (1), (pp. 42-57) (16 p.).
van Mulken, M.J.P., van Enschot-van Dijk, R. & Hoeken, H. (2005). Levels of implicitness in magazine advertisements. An experimental study into the relationship between complexity and appreciation in magazine advertisements. Information design journal + Document design, 13 (2), (pp. 155-164) (10 p.).
Hoeken, H. (2005). Overtuigende reclametaal. De waardering van retorische vormen in advertenties. Onze taal, 74, (pp. 132-134) (3 p.).
Hoeken, H. (2005). Overtuigende taal. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27 (2), (pp. 139-150) (12 p.).
van Mulken, Margot, Dijk, Renske van Enschot-van & Hoeken, Hans (2005). Puns, relevance and appreciation in advertisements. Journal of Pragmatics, 37 (5), (pp. 707-721) (15 p.).
Hendriks, B.C., Starren, M.B.P., Hoeken, H., van den Brandt, C., le Pair, R.G. & Nederstigt, U. (2005). Stijl, cultuur en overtuigingskracht. De invloed van culturele stijlverschillen op de overtuigingskracht van een fondswervingsbrief. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27 (3), (pp. 230-242) (13 p.).
Hoeken, H. & Geurts, D. (2005). The influence of exemplars in fear appeals on the perception of self-efficacy and message acceptance. Information design journal + Document design, 13, (pp. 240-250) (11 p.).
  2004 - Boeken
Hoeken, H., Spooren, W.P.M.S. & Schellens, P.J. (2004). Tijdschrift voor Taalbeheersing: Themanummer Taalbeheersing en externe communicatie. (120 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum, Edited book.
  2004 - Artikelen
van Enschot-van Dijk, R., Hoeken, H. & van Mulken, M.J.P. (2004). Retorische vormen in tijdschriftadvertenties. Een corpusanalytisch onderzoek naar de relatie tussen retorische vormen en complexiteit. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26 (3), (pp. 164-181) (18 p.).
Hoeken, H., Spooren, W.P.M.S. & Schellens, P.J. (2004). Taalbeheersing en externe communicatie. Ter inleiding. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26 (3), (pp. 161-163) (3 p.).
Verstegen, D. & Hoeken, H. (2004). Verschillen in inhoud en vorm van speelgoedcommercials gericht op meisjes, jongens en beide seksen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 32 (1), (pp. 60-78) (19 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, H. & Hustinx, L.G.M.M. (2003). De invloed van de voorbeeldgeschiedenis in een fondswervingbrief op de toepassing van de eigen-schuldvuistregel in Nederland en Vlaanderen. In L. van Waes, P. Cuvelier, G. Jacobs & I. de Ridder (Eds.), Studies in Taalbeheersing, volume 1 (pp. 194-205) (12 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
van Mulken, M.J.P., van Enschot-van Dijk, R. & Hoeken, H. (2003). De waardering van verschillende typen woordspeling in advertentieslogans. In L. van Waes, P. Cuvelier, G. Jacobs & I. de Ridder (Eds.), Studies in Taalbeheersing, volume 1 (pp. 343-354) (12 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
van Enschot-van Dijk, R., Hustinx, L.G.M.M. & Hoeken, H. (2003). The Concept of Argument Quality in the Elaboration Likelihood Model: a Normative and Empirical Approach to Petty and Cacioppo's 'Strong' and 'Weak' Arguments. In F.H. van Eemeren, J.A. Blair, C.A. Willard & A.F. Snoeck Henkemans (Eds.), Anyone Who Has a View. Theoretical Contributions to the Study of Argumentation (pp. 319-335) (17 p.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, UK.
Renkema, J., Vallen, E. & Hoeken, H. (2003). Tuinapparatuur of garden equipment? Waarom Nederlanders Engels prefereren. In J. Stroop (Eds.), Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal (pp. 108-112) (5 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2003 - Artikelen
Hoeken, H. (2003). Advertising and the new media. Document design, 4 (2), (pp. 174-177) (4 p.).
Hoeken, H. & Korzilius, H.P.L.M. (2003). Conducting experiments on cultural aspects of document design: Why and how?. Communications, 28, (pp. 285-304) (20 p.).
Hoeken, H. & Geurts, D. (2003). De invloed van voorbeeldgeschiedenissen in 'fear appeals' op de perceptie van de eigen-effectiviteit en de acceptatie van de boodschap. Tydskrif vir nederlands en afrikaans, 9 (2), (pp. 9-25) (17 p.).
Hoeken, H., van den Brandt, C., Crijns, R.M.J., Domínguez Rodríguez, N., Hendriks, B.C., Planken, B.C. & Starren, M.B.P. (2003). International advertising in Western Europe: Should differences in uncertainty avoidance be considered when advertising in Belgium, France, The Netherlands, and Spain. Journal of Business Communication, 40, (pp. 195-218) (24 p.).
Hoeken, H. (2003). Means of persuasion: Analogies, rhetorical figures, and stories. Document design, 4 (1), (pp. 89-92) (4 p.).
Hoeken, H. (2003). Message framing, moods, and emotions. Document design, 4 (3), (pp. 269-271) (3 p.).
Nickerson, C. & Hoeken, H. (2003). Remarkable or modest? The role played by culture in advertising. Business Communication Quarterly, 66 (1), (pp. 61-71) (11 p.).
Hoeken, H. (2003). Websites en marketingcommunicatie. Tekst(blad), 9 (3), (pp. 65-70) (6 p.).
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, H. (2002). Het effect van de probleemoplossingsstructuur op de aandacht voor en de overtuigingskracht van persuasieve teksten. In F. van Eemeren, P. van den Hoven, C. Jansen & P.J. Schellens (Eds.), Tussenstand. 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing (pp. 67-84) (18 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Hoeken, H. & Kuijpers, N. (2002). Kunst omdat het moet? De functie van kunstcollecties voor de corporate communicatie van bedrijven. In C. van den Brandt & M. van Mulken (Eds.), Bedrijfscommunicatie II. Een bundel voor Dick Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid (pp. 107-116) (10 p.). Nijmegen: Nijmegen University Press.
  2002 - Artikelen
Hoeken, H. (2002). Culture and choice of arguments. Document design, 3, (pp. 261-263) (3 p.).
Hoeken, H. & Hustinx, L.G.M.M. (2002). De relatieve overtuigingskracht van anekdotische, statistische, causale en autoriteitsevidentie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24 (3), (pp. 226-236) (11 p.).
Hoeken, H. (2002). Effective advertising: Argument or entertainment?. Document design, 3, (pp. 86-88) (3 p.).
Hoeken, H. (2002). Research on web advertising. Document design, 3, (pp. 180-183) (4 p.).
Hoeken, H. (2002). Tekst, taal en (internationale) overtuigende teksten. Tekst(blad), 8 (3), (pp. 64-70) (7 p.).
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, H. (2001). Convincing citizens: The role of argument quality. In D. Janssen & R. Neutelings (Eds.), Reading and writing public documents (pp. 147-169) (23 p.). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
  2001 - Artikelen
Hoeken, H. (2001). Ancient rhetoric and current research: Research on the effects of figurative language in persuasive documents. Document design, 2 (2), (pp. 199-202) (4 p.).
Hoeken, H. (2001). Anecdotal, statistical, and causal evidence: Their perceived and actual persuasiveness. Argumentation, 15, (pp. 425-437) (13 p.).
Hoeken, H. (2001). Business and marketing communication in an international context. Document design, 2 (1), (pp. 95-97) (3 p.).
Hoeken, H. (2001). De anekdote als vertekening en vaccin. Tekst(blad), 7 (4), (pp. 63-65) (3 p.).
van den Brandt, C., Domínguez Rodríguez, N. & Hoeken, H. (2001). De relatieve overtuigingskracht van waarde-appèls in Nederlandse en Spaanse advertenties. Spelen cultuurverschillen een rol?. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 66, (pp. 101-112) (12 p.).
Hoeken, H. (2001). Effectief adverteren: argumenteren of amuseren?. Tekst(blad), 7 (3), (pp. 67) (1 p.).
Hoeken, H. (2001). Emotions and the persuasion process. Document design, 2 (3), (pp. 301-304) (4 p.).
Hoeken, H. (2001). En nu met gevoel ... De rol van emoties in het overtuigingsproces. Tekst(blad), 7 (2), (pp. 65-67) (3 p.).
Hoeken, H. & Korzilius, H.P.L.M. (2001). Enkele problemen bij experimenteel onderzoek naar de relevantie van cultuurverschillen voor tekstontwerp. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23, (pp. 339-353) (15 p.).
Hoeken, H. (2001). Klassieke retorica en moderne reclame. Tekst(blad), 7 (1), (pp. 65-67) (3 p.).
Hoeken, H. (2001). Logos, ethos en pathos in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Lampas, 34, (pp. 424-439) (16 p.).
Hoeken, H. (2001). Review of: International advertising. Realities and myths / J.P. Jones. Thousand Oaks: Sage, 2000. 412 p. ISBN 0-7619-1244-4. Communications, 26, (pp. 315-317) (3 p.). Reviewed work: International advertising. Realities and myths / J.P. Jones. Thousand Oaks: Sage, 2000. 412 p. ISBN 0-7619-1244-4..
Renkema, J., Vallen, E. & Hoeken, H. (2001). Tuinapparatuur of garden equipment? Verschillen in betekenisnuance tussen Nederlandse en Engelse termen. Onze taal, 70, (pp. 257-259) (3 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoeken, H. & Renkema, J. (2000). Can corrections repair the damage to a corporate image caused by negative publicity?. In C.B.M. van Riel (Eds.), Strategic corporate communication (pp. 317-329) (13 p.). Alphen aan de Rijn: Samsom.
Hoeken, H. (2000). Expliciete en impliciete indicatoren van argumentatie-schema's: de invloed op het stellen van de juiste kritische vragen en de perceptie van argumentkracht. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing. Taal, tekst en communicatie (pp. 57-68) (12 p.). Den Haag: SDU.
Hoeken, H. (2000). Wanneer behoeven preferenties inferenties?. In W. Spooren, T. Sanders & C. van Wijk (Eds.), Samenhang in diversiteit. Opstellen voor Leo Noordman (pp. 91-98) (8 p.). Tilburg: Faculteit der Letteren, KU Brabant.
  2000 - Artikelen
Hustinx, L.G.M.M. & Hoeken, H. (2000). De eigen-schuldvuistregel en ernst van de aandoening bij fondswerving. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22 (3), (pp. 309-323) (15 p.).
le Pair, R.G., Crijns, R.M.J. & Hoeken, H. (2000). Het belang van cultuurverschillen voor het ontwerp van persuasieve teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22 (4), (pp. 358-372) (15 p.).
Hustinx, L.G.M.M. & Hoeken, H. (2000). Het goede doel en het juiste gezicht. Een strategie voor fondsenwervingsbrieven. Ad rem : een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie, 14 (5), (pp. 4-8) (5 p.).
Hoeken, H., Schellens, P.J. & Maes, A. (2000). Het ontwerp van persuasieve teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22 (4), (pp. 285-287) (3 p.).
Hoeken, H. (2000). Interculturele bedrijfs- en marketingcommunicatie. Tekst(blad), 6 (2), (pp. 62-64) (3 p.).
Hoeken, H. (2000). Nederlands onderzoek naar het ontwerp van overtuigende teksten. Tekst(blad), 6 (4), (pp. 64-66) (3 p.).
Hoeken, H. (2000). Reclame en cultuurverschillen. Tekst(blad), 6 (3), (pp. 61-63) (3 p.).
Hoeken, H & Van Vliet, M (2000). Suspense, curiosity, and surprise - How discourse structure influences the affective and cognitive processing of a story. Poetics, 27 (4), (pp. 277-286) (10 p.).
Hoeken, H. (2000). Tekstkenmerken en overtuigingskracht. Het belang van meta-analyses. Tekst(blad), 6 (1), (pp. 25-27) (3 p.).
Hoeken, H. (2000). The influence of advertising on buying and experiencing products. Document design, 1, (pp. 137-140) (4 p.).
Hoeken, H. (2000). The use of verbal and visual rhetorical figures in advertising. Document design, 1, (pp. 225-227) (3 p.).
Hoeken, H., Schellens, P.J. & Maes, A. (2000). Themanummer: Persuasieve teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22 (4), (pp. 285-372) (88 p.).
Hoeken, H. (2000). 'Wat ging er door u heen?' De rol van ervaringsverwerken bij reclame. Tekst(blad), 6 (1), (pp. 52-54) (3 p.).
  1999 - Boeken
Maes, A., Hoeken, H., Noordman, L.G.M. & Spooren, W.P.M.S. (1999). Document design. Linking writers' goals to readers' needs. Proceedings of the first international conference on document design. (158 p.). Tilburg: Discourse Studies Group, Edited book.
  1999 - Artikelen
Hoeken, H. (1999). De 'eigen schuld'-vuistregel in fondswervingsbrieven van het Aids Fonds. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 27, (pp. 109-120) (12 p.).
Hoeken, H. (1999). De invloed van reclame op productaanschaf en productervaring. Tekst(blad), 5/3, (pp. 52-53) (2 p.).
Hoeken, H. (1999). Dual coding theory: illustraties, concreet taalgebruik en tekstbegrip. Tekst(blad), 5/4, (pp. 74-76) (3 p.).
Hoeken, H. (1999). Emoties en overtuigen: de rol van humor en angst. Tekst(blad), 5/1, (pp. 64-65) (2 p.).
Hoeken, H. (1999). Intercultural communication: Cultural differences in the persuasion process. Document design, 1, (pp. 66-69) (4 p.).
Hoeken, H. (1999). Interculturele communicatie: cultuurverschillen in het overtuigings-proces. Tekst(blad), 5/2, (pp. 63-65) (3 p.).
Renkema, J., Hoeken, H. & Spooren, W.P.M.S. (1999). New horizons in document design. The quest for better documents. Document design, 1, (pp. 1-6) (6 p.).
  1998 - Boeken
Hoeken, H. (1998). Het ontwerp van overtuigende teksten. Wat onderzoek leert over effectieve reclame en voorlichting - The design of persuasive documents: What research teaches us about effective advertising and public information documents. (256 p.). Bussum: Coutinho.
  1998 - Artikelen
Hoeken, H. (1998). "May I have your attention?": Exordial techniques in informative oral presentations. Technical Communication Quarterly, 7, (pp. 271-284) (14 p.).
Hoeken, H. & Renkema, J. (1998). Can corrections repair the damage to a corporate image caused by negative publicity?. Corporate Reputation Review, 2 (1), (pp. 47-56) (10 p.).
Hoeken, H. (1998). De butler heeft het gedaan. Onze taal, 67, (pp. 6-7) (2 p.).
Hoeken, H., Hoenen, S. & Renkema, J. (1998). Heeft rectificatie zin? De gevolgen van rectificatie voor het imago van de betrokkenen. Communicatie. Tijdschrift voor communicatiewetenschap en mediacultuur, 27 (2), (pp. 2-16) (15 p.).
Hoeken, H. (1998). Problem-solution structures in persuasive texts: Effects on attention, comprehension, and yielding. Communications, 23, (pp. 61-81) (21 p.).
Renkema, J. & Hoeken, H. (1998). The influence of negative newspaper publicity on corporate image in the Netherlands. Journal of Business Communication, 35, (pp. 521-535) (15 p.).
Spooren, W.P.M.S., Mulder, M. & Hoeken, H. (1998). The role of interest and text structure in professional reading. Journal of Research in Reading, 21, (pp. 109-120) (12 p.).
van Wijk, C.H. & Hoeken, H. (1998). Verlokkend gejok. Getuigenissen in reclame. Onze taal, 67, (pp. 254-256) (3 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-19 16:52:45
Op dit moment verzorgt prof. dr. Hans Hoeken de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-09-19 16:52:45
Nevenfuncties

Hans Hoeken is lid van de Adviesraad voor de bacheloropleiding Communicatiewetenschap en de masteropleidng Communication Science van de Universiteit van Amsterdam.

Gegenereerd op 2018-09-19 16:52:45
Volledige naam
prof. dr. J.A.L. Hoeken Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.44
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct +30 253 9404
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-19 16:52:45
Laatst bijgewerkt op 08-09-2017