Leeropdracht
Tekstontwerp en communicatie
Benoemingsdatum 01-07-2010
Oratiedatum 09-09-2011
Profiel

prof. dr. Leo Lentz (emeritus) doet onderzoek naar de begrijpelijkheid van teksten en de gebruiksvriendelijkheid van digitale documenten. In het kader van het NWO-programma Begrijpelijke Taal liep tot 2017 een onderzoek naar financiële communicatie in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoek naar pensioencommunicatie wordt uitgevoerd met financiering van Netspar, in samenwerking met collega's van Economie.

Wetenschappelijke expertises
methoden van evaluatie
begrijpelijkheid van tekst
tekstanalyse
gebruiksvriendelijkheid van websites
technische communicatie
documentontwerp
Gegenereerd op 2018-09-25 13:07:43
Curriculum vitae

Leo Lentz doet onderzoek naar de begrijpelijkheid van teksten en de gebruiksvriendelijkheid van digitale documenten. Dat gebeurt zowel in contractonderzoek voor derden (ministeries, gemeentes, banken, farmaceutische bedrijven) als in door NWO gefinancierd onderzoek. Hij deed samen met de Universiteit van Twente onderzoek naar de manier waarop gemeentes zich op het Internet presenteren en naar de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van die informatie. In het kader van het NWO-programma Begrijpelijke Taal leidde hij een onderzoek naar financiële communicatie in samenwerking met Netspar en A.S.R. Leo Lentz is bestuurlijk actief als voorzitter van de faculteitsraad Geesteswetenschappen en was hoofd van de afdeling Taal en Communicatie. Hij leidde een universitair project met als titel de taalvaardigheid van de UU-student. In een eerdere periode van zijn loopbaan was hij werkzaam als projectleider bij de sectie moedertaal van de SLO in het project Taalvaardigheid in de basisschool. Hij promoveerde op een onderzoek naar het leerplan in Nederland. Zijn oratie aan de Universiteit Utrecht (2011) ging over de effectiviteit van overheidsregels voor verplichte communicatie in het medische en financiële domein.

Awards

In 2013 won hij samen met twee promovendi (en andere begeleiders) drie awards. Met Sanne Elling en Menno de Jong won hij de de Best Paper Award for the best paper published in the IEEE PCS Transactions on Professional Communication voor het volgende artikel:

Elling, S., Lentz, L., de Jong, M. (2012). Combining concurrent think-aloud protocols and eye-tracking observations: An analysis of verbalizations and silences. Professional Communication, IEEE Transactions on Professional Communication, 55(3), 206-220.

En met Hanna Jochmann en Ted Sanders en Theo Huibers won hij de Frank R. Smith Outstanding Journal Article Award en de EXCEL Silver Award for Feature Article by the Association Media & Publishing voor het volgende artikel:

Jochmann-Mannak, H., Lentz, L., Huibers, T., Sanders, T. (2012). Three types of children's informational web sites: An inventory of design conventions. Technical Communication, 59(4), 302-323.

In 2011 won hij met Henk Pander Maat de Frank R. Smith Outstanding Journal Article Award voor het volgende artikel:

H. Pander Maat & L. Lentz, Using Sorting Data to Evaluate Text Structure: An Evidence-based Proposal for Restructuring Patient Information Leaflets. Technical Communication. Vol 58, nr. 3, 2011. pp. 218-237.

In 1998 won hij met Menno de Jong de Best Paper Award for the best paper published in the IEEE PCS Transactions on Professional Communication. In 2007 kreeg hij voor hetzelfde artikel een Landmark Author Award. Dat was een bekroning voor een van de beste papers in alle jaargangen van het tijdschrift.

L. Lentz & M.D.T. de Jong, The evaluation of text quality: expert focused and reader focused methods compared. In:IEEE Transactions on Professional Communication. Vol. 40, nr. 3. 1997. pp 224-233. 

Samen met Menno de Jong kreeg hij in 1997 van de NCTE een award in technical and scientific communication for the best article on Qualitative/Quantitative research voor het volgende artikel:

M.D.T. de Jong & L. Lentz, Expert judgments versus reader feedback: A comparison of text evaluation techniques. In: Journal of Technical Writing and Communication. vol 26, nr 4, 1996. pp. 507-520.

Gegenereerd op 2018-09-25 13:07:43
Sleutelpublicaties

Lentz, L.R., Nell, M.L. & Pander Maat, H.L.W. (2017). Begrijpelijkheid van pensioencommunicatie - Effecten van wetgeving, geletterdheid en revisies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (2), (pp. 191-208) (18 p.).

Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Lentz, L.R., Nell, M.L. & Pander Maat, H.L.W. (2018). Naar een model voor pensioencommunicatie. Netspar Design Paper (101), (pp. 1-41) (41 p.).
Elling, S.K. & Lentz, L.R. (2018). Tien jaar UPO - Een terugblik en vooruitblik op inhoud, doelen en effectiviteit. Netspar Design Paper (102), (pp. 1-42) (42 p.).
  2017 - Artikelen
Lentz, L.R., Nell, M.L. & Pander Maat, H.L.W. (2017). Begrijpelijkheid van pensioencommunicatie - Effecten van wetgeving, geletterdheid en revisies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (2), (pp. 191-208) (18 p.).
Lentz, L.R., Nell, M.L. & Pander Maat, H.L.W. (2017). Begrijpelijkheid van pensioencommunicatie: effecten van wetgeving, geletterdheid en revisies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (2), (pp. 191) (208 p.).
Sikkema, T.E., Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2017). De schuld van incassodocumenten - De taakgerichtheid van de dagvaarding en de aanmaning in incassozaken.. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (3), (pp. 273- 296) (24 p.).
  2016 - Artikelen
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2016). De nieuwe regels voor pensioencommunicatie in de praktijk. Netspar Brief (6) (26 p.).
  2016 - Rapporten
Lentz, L.R., Dinkova, M. & Hofland, K.M.L.Q. (2016). Het vernieuwde UPO getest. (52 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2016 - Voordrachten / lezingen
  2016 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
L.R. Lentz (16-11-2016) Presentatie over de onderzoeksresultaten
  2016 - Workshop, seminar, course
Lentz, L.R. (16-11-2016) Organiser Pensioen 1-2-3 in de praktijk (16-11-2016) Organisation of workshop for Pension Organisations
  2015 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W., Lentz, L.R. & Dost, Daphne (20-12-2015). An evidence-based proposal for patient information leaflets. Information Design Journal, 21 (3), (pp. 225-243) (19 p.).
Pander Maat, H.L.W., Lentz, L.R. & Raynor, T. (2015). How to Test Mandatory Text Templates: The European Patient Information Leaflet. PLoS One, 10 (10) (17 p.).
Nell, Louise, Lentz, Leo, Pander Maat, Henk & Koole, Tom (2015). Pension helpdesk calls: A repair mechanism in the client communication of financial institutions. Studies in Communication Sciences, 15 (1), (pp. 103-110) (8 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Jochmann-Mannak, H., Lentz, L.R., Huibers, T.W.C. & Sanders, T.J.M. (2014). How Interface Design and Search Strategy Influence Children's Search Performance and Evaluation. In D Yannacopoulos, P Manolitzas, N Matsatsinis & E Grigoroudis (Eds.), Evaluating Websites and Web Services: Interdisciplinary Perspectives on User Satisfaction (pp. 241-287) (46 p.). IGI Global. Information Science Reference.
Lentz, L.R. & Elling, S.K. (2014). User Page Reviews in Usability Testing. In D. Yannacopoulos, P Manolitzas, N Matsatsinis & E. Grigoroudis (Eds.), Evaluating Websites and Web Services: Interdisciplinary Perspectives on User Satisfaction (pp. 95-117) (22 p.). IGI Global. Information Science Reference.
Pander Maat, Henk & Lentz, Leo (2014). Voorkennis, taalvaardigheid en het gebruiken van pensioenoverzichten - een drie-dimensionele benadering van tekstkwaliteit. Afscheidsbundel Jan Renkema
  2014 - Artikelen
Meijer, Albert, Grimmelikhuijsen, Stephan, Nell, M.L. & Lentz, L.R. (2014). Organizational arrangements for targeted transparency. Legal or communicative enactment of disclosure requirements. Information Polity, 19 (1), (pp. 115-127) (13 p.).
Lentz, Leo, Pander Maat, Henk & Sanders, Ted (2014). Towards evidence-based writing decisions: The Knowledge Base Comprehensible Text. Technical Communication, 61 (1), (pp. 25-37) (13 p.).
Rijnhout, R., Giesen, I., Nell, M.L. & Lentz, L.R. (2014). Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7025), (pp. 626-638) (12 p.).
  2014 - Paper
Nell, Louise & Lentz, Leo (04-02-2014). Pension helpdesk calls - repairing the failure of financial communication.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
  2013 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, Leo, Herijgers, Marloes, Koole, Tom & Nell, Louise (26-04-2013). Begrijpelijke Taal - Financiële Communicatie over hypotheek en pensioen. Startconferentie Begrijpelijke Taal
Lentz, Leo (07-03-2013). Begrip van pensioen - Begrijpelijkheid als norm in de wet en als ambitie in de praktijk. Institute for International Research (IIR) Conference
Lentz, L.R. (2013). Functionele Analyse en bijsluiteronderzoek: twee duurzame onderzoekslijnen. In I. van Berk & L. Herrlitz-Biró (Eds.), Von Eisbergen und ihren Spitzen. Spuren eines wissenschaftlichen Werdegangs. Festschrift für Wolfgang Herrlitz (pp. 35-39) (5 p.). Münster: Waxmann Verlag.
  2013 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (10-12-2013) De gebruiksvriendelijkheid van het UPO en de startbrief.
L.R. Lentz (12-10-2013) Netspar Workshop on Financial Communication
  2013 - Paper
Lentz, Leo & Nell, Louise (21-10-2013). De startbrief van Zwitserleven - Een onderzoek naar vindbaarheid en begrijpelijkheid.
Lentz, Leo (01-07-2013). Een nieuw UPO - Een beter begrip?.
Pander Maat, Henk, Lentz, Leo & Nell, Louise (10-12-2013). Geld, voorkennis en geletterdheid - Een onderzoek naar twee versies van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
Pander Maat, Henk & Lentz, Leo (29-11-2013). Geld, voorkennis en geletterdheid.
Lentz, Leo & Nell, Louise (01-09-2013). Verbeter uw communicatie over pensioen - Wat doen de wet en de brache (UPO)? En wat doet u zelf (telefonische helpdesk)?.
  2013 - Websites / portals
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2013). De gebruiksvriendelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht.
  2012 - Artikelen
Elling, S.K., Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2012). Combining Concurrent Think-Aloud Protocols and Eye Tracking Observations: An Analysis of Verbalizations and Silences. IEEE Transactions on Professional Communication, 55 (3), (pp. 206-220) (15 p.).
Elling, S.K., Lentz, L.R., de Jong, M.D.T & van den Bergh, H. (2012). Measuring website quality in a controlled versus an online context with the ‘Website Evaluation Questionnaire’. Government Information Quarterly, 29, (pp. 383-393) (11 p.).
Jochmann-Mannak, H.E., Lentz, L.R., Sanders, T.J.M. & Huibers, T.W.C. (2012). Three types of children's informational Web sites: an inventory of design conventions. Technical Communication, 59 (4), (pp. 304-325) (22 p.).
  2012 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (27-09-2012) Begrip verplicht!
L.R. Lentz (26-09-2012) Masterclass Netspar Tias/Nimbas
  2011 - Artikelen
Kraf, R.L., Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2011). Drie Nederlandse instrumenten voor het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid - Een klein consumentenonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33 (3), (pp. 249-265) (17 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2011). Een kennisbank over begrijpelijke taal. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23 (3), (pp. 208-232) (24 p.).
Dolk, S., Knapp, P., Lentz, L.R., Raynor, T. & Pander Maat, H.L.W. (2011). Headline section in patient information leaflets. Does it improve reading performance and perception?. Information Design Journal, 19 (1), (pp. 46-57) (12 p.).
Elling, S.K., Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2011). Users’ Abilities to Review Website Pages. Journal of Business and Technical Communication
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2011). Using sorting data to evaluate text structure: an evidence-based proposal for re-structuring patient information leaflets. Technical Communication, 58 (3), (pp. 218-237) (20 p.).
  2011 - Artikelen in bundels / proceedings
Elling, S.K., Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2011). Retrospective Think-Aloud Method: Using Eye Movements as an Extra Cue for Participants’ Verbalizations. CHI proceedings, May-2011. Vancouver. (pp. 1161-1170) (10 p.). Vancouver: CHI.
  2011 - Inaugurele rede
Lentz, L.R. (09-09-2011). Let op: Begrip verplicht! Begrijpelijkheid als norm in de wet. (41 p.). Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, Aantekeningen bij deze oratie na overleg met de AFM: http://www.let.uu.nl/~leo.lentz/personal/Aantekeningen_AFM.pdf.
  2011 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (21-12-2011) Leesbaarheidsvoorspelling 2.0
  2010 - Artikelen
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2010). Een betere bijsluiter. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32 (2), (pp. 128-151) (24 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2010). Improving the Usability of patient information leaflets. Patient Education and Counseling, 80 (1), (pp. 113-119) (7 p.).
Welle Donker-Kuijer, M., Jong, de, M.D.T & Lentz, L.R. (2010). Usable guidelines for usable websites? An analysis of five e-government heuristics. Government Information Quarterly, 27, (pp. 253-267) (15 p.).
  2010 - Artikelen in bundels / proceedings
Jochmann-Mannak, H.E., Huibers, T.W.C., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (23-07-2010). Children searching information on the Internet: Performance on children's interfaces compared to Google. Towards Accessible Search Systems - Workshop proceedings of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (pp. 27-35) (9 p.). Geneva: ACM, Towards Accessible Search Systems - Workshop of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
  2010 - Rapporten
Lentz, L.R. & de Jong, M.R. (2010). Contenttypologieën. Een verkennend onderzoek naar conventies in gemeentelijke webteksten. n.a..
C. Jong, de & Lentz, L.R. (2010). Lees goed dit rapport voordat u een bijsluiter schrijft. Een bureauanalyse en gebruikersonderzoek naar tekstbegrip en vindbaarheid van informatie in medische bijsluiters. n.a..
  2009 - Artikelen
Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2009). How do experts assess usability problems? An empirical analysis of cognitive shortcuts. Technical Communication, 56 (2), (pp. 111-121) (11 p.).
  2009 - Rapporten
Lentz, L.R. & Molenaar, H. (2009). De zelfstandige communicatieprofessional. Verslag van een trendonderzoek. (1 p.). Utrecht: UiL OTS.
Lentz, L.R., Pander Maat, H.L.W. & Andriesen, S. (2009). Na consultatie herziene vertaling van QRD-template. (1 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2009 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (18-10-2009) Evaluatie van gemeentelijke websites
  2008 - Artikelen
Kamalski, J, Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2008). Coherence marking, prior knowledge and comprehension of informative and persuasive texts: Sorting things out. Discourse Processes, 45 (4), (pp. 323-345) (23 p.).
Jansen, C. & Lentz, L.R. (2008). Formulieren in Nederland. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30 (3), (pp. 288-306) (19 p.).
Welle Donker-Kuijer, M., de Jong, M. & Lentz, L.R. (2008). Heuristic web site evaluation: Exploring the effects of guidelines on experts' detection of usability problems. Technical Communication, 55 (4), (pp. 392-404) (13 p.).
Lentz, L.R. & Jansen, C. (2008). Hoe begrijpelijk is mijn tekst? De opkomst, neergang en terugkeer van de leesbaarheidsformules. Onze taal, 77 (1), (pp. 4-7) (4 p.).
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R., Sanders, T.J.M. & Zwaan, R. (2008). The forewarning Effect of Coherence Markers in Persuative Discourse: Evidence from Persuasion and Processing. Discourse Processes, 45, (pp. 545-579) (35 p.).
  2008 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (17-12-2008) De rol van eye tracking bij de evaluatie van websites
L.R. Lentz (05-12-2008) Finding and Comprehending Information in PIL's
L.R. Lentz (18-12-2008) Hoe (on)leesbaar zijn bijsluiters? Lezersonderzoek en de regelgeving rond geneesmiddelenbijsluiters
L.R. Lentz (14-05-2008) Hoe (on)leesbaar zijn bijsluiters? Lezersonderzoek en de regelgeving rond geneesmiddelenbijsluiters.
  2007 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2007). Discourse, Cognition and Communication. Information Design Journal, 15 (3), (pp. 197-198) (2 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2007). Reading aloud and the delay of feedback. Explanations for the effectiveness of reader protocols. Information Design Journal, 15 (3), (pp. 266-281) (16 p.).
Elling, S.K., Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2007). Website Evaluation Questionnaire: Development of a research-based tool for evaluating informational websites. Lecture Notes in Computer Science, 4656, (pp. 293-304) (12 p.).
  2007 - Artikelen in bundels / proceedings
de Jong, M.D.T & Lentz, L.R. (2007). Professional writers and empathy: Exploring the barriers to anticipating reader problems. Proceedings IPCC 2007 Conference IEEE.
Elling, S.K., Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2007). Website Evaluation Questionnaire: Development of a research-based tool for evaluating informational websites. In M.A. Wimmer & H.J. Scholl (Eds.), Lecture Notes in Computer Science (pp. 293-304) (12 p.). Berlijn: Springer.
  2007 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (12-12-2007) De evaluatie van automatische taalhulpmiddelen.
L.R. Lentz (22-10-2007) Evaluatie van gemeentelijke websites
L.R. Lentz (01-10-2007) Professional writers and empathy: Exploring the barriers to anticipating reader problems.
  2006 - Artikelen
Lentz, L.R., Jochmann, H. & de Jong, M. (2006). De toelichting in het digitale formulier. Tekst[blad], 12 (1), (pp. 38-42) (5 p.).
Lentz, L.R. & van de Grift, S (2006). Een tekst met karakter. Tekst[blad], 12 (2), (pp. 37-41) (5 p.).
de Jong, M.D.T & Lentz, L.R. (2006). Municipalities on the Web: User-friendliness of government information on the Internet. Lecture Notes in Computer Science, 4084, (pp. 174-185) (12 p.).
Lentz, L.R., Mak, W.M. & Pander Maat, H.L.W. (2006). Oogbewegingsregistratie en gebruikersonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28 (3), (pp. 233-244) (12 p.).
de Jong, M.D.T, Lentz, L.R. & Vaessen, A. (2006). Patiënt moet bijsluiter testen. Nieuwe eisen maken bijsluitertests door doelgroepen noodzakelijk. Pharmaceutisch Weekblad (21), (pp. 722-723) (2 p.).
de Jong, M.D.T & Lentz, L.R. (2006). Scenario evaluation of municipal websites: Development and use of an expert-focused evaluation tool. Government Information Quarterly, 23 (2), (pp. 191-206) (16 p.).
  2006 - Artikelen in bundels / proceedings
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (2006). Effects of Coherence Marking on the Comprehension and Appraisal of Discourse. In R. Sun & N. Miyake (Eds.), Proceedings of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 1575-1580) (6 p.). Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum, 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society.
de Jong, M.D.T & Lentz, L.R. (04-09-2006). Municipalities on the Web: User-friendliness of government information on the Internet. In M. Wimmer & H. Scholl (Eds.), Electronic Government. Fifth International Conference, EGOV 2006. Kraków, Poland september 4-8. Proceedings.M (pp. 174-185) (12 p.). Berlin: Springer, Electronic Government. Fifth International Conference, EGOV 2006.
  2006 - Rapporten
de Jong, M.R., Lentz, L.R. & Jochmann-Mannak, H. (2006). Gebruikersonderzoek herontwerp www.utrecht.nl. Utrecht: Universiteit Utrecht.
de Jong, M.R., Lentz, L.R. & Jochmann-Mannak, H. (2006). Optimalisatie van Internetformulieren. Utrecht: Universiteit Utrecht.
de Jong, M.R., Lentz, L.R. & van Marissing, S. (2006). Structuur- en labelonderzoek Utrecht.nl. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2006 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (09-10-2006) Municipalities on the Web: Predicting navigation problems.
L.R. Lentz (15-07-2006) The role of coherence marking in persuasion: the forewarning effect?
L.R. Lentz (07-12-2006) Toelichtingen in het digitale formulier.
L.R. Lentz (16-06-2006) Vliegensvlug van start op overheidssites.
  2005 - Artikelen
Kamalski, J.M.H., Sanders, T.J.M., Lentz, L.R. & van den Bergh, H. (2005). Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? Een vergelijkend onderzoek naar vier methoden. Levende Talen Tijdschrift, 6 (4), (pp. 3-9) (7 p.).
  2005 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. (2005). Anticipating reader problems: cognitive shortcuts that prevent experts from focusing on readers. In IPCC (Eds.), Proceedings of the International Professional Communication Conference, july 10-13 2005 (pp. 649-652) (4 p.). Limerick: IPCC.
Lentz, L.R. & de Jong, M.R. (2005). Name and address forms on the web: research into usability. In Society for Technical Communic (Eds.), Proceedings of the STC's annual conference, may 8-11 2005 (pp. 268-272) (5 p.). Arlington: Society for Technical Communication.
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (2005). The role of coherence markers in persuasion: the forewarning effect?. In M Aurnague, M. Bras, A. le Draoulec & L. Vieu (Eds.), Proceedings, SEM-05, First International Symposium on the exploration and modelling of meaning (pp. 31-44) (14 p.).
de Jong, M.D.T & Lentz, L.R. (2005). Using scenarios for the evaluation of municipal web sites. In Society for Technical Communic (Eds.), Proceedings of the STC's annual conference, may 8-11 2005 (pp. 332-336) (5 p.). Arlington: Society for Technical Communication.
  2005 - Rapporten
Janssen, D.M.L., de Jong, M.R. & Lentz, L.R. (2005). Aan het werk met brochures. Een expertevaluatie van zes brochures van het Breed Platform Verzekerden en Werk. Onderzoeksverslag voor het BPVenW. (1 p.). Utrecht: UiL OTS.
de Jong, M.R. & Lentz, L.R. (2005). Bestemmingsplannen inzichtelijk maken, expertevaluatie van online bestemmingsplannen. Utrecht: Contractonderzoek Taalbeheersing.
Janssen, D.M.L., de Jong, M.R. & Lentz, L.R. (2005). De website gekeurd. Een expertevaluatie van www.bpv.nl. Onderzoeksverslag voor het BPVenW. (1 p.). Utrecht: UiL OTS.
de Jong, M.R. & Lentz, L.R. (2005). Expertevaluatie van het herontwerp van www.utrecht.nl. Utrecht: Contractonderzoek Taalbeheersing.
de Jong, M.R. & Lentz, L.R. (2005). Expertevaluatie van www.hdsr.nl. Utrecht: Contractonderzoek Taalbeheersing.
Janssen, D.M.L., de Jong, M.R. & Lentz, L.R. (2005). Helpdesk aan de monitor. Wat vinden cliënten van de helpdesk van het BPV&W? Onderzoeksverslag voor het BPVenW. (1 p.). Utrecht: UiL OTS.
Janssen, D.M.L., de Jong, M.R. & Lentz, L.R. (2005). Werk voor de toekomst; strategisch advies voor de verdere ontwikkeling van helpdesk, brochures en website van het Breed Platform Verzekerden en Werk. Adviesrapport voor het BPVenW. (1 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2005 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (09-05-2005) Name and address forms on the web: research into usability
  2004 - Boeken
de Jong, M., Lentz, L.R., Elling, S.K. & Schellens, P.J. (2004). Scenario-evaluatie van gemeentelijke websites. De ontwikkeling en toepassing van een expertgericht evaluatie-instrument. Verslag van een onderzoek in het kader van het NWO-stimuleringsprogramma "Maatschappij en de Elektronische Snelweg" (projectnummer 014-43-606). Enschede: Universiteit Twente.
  2004 - Artikelen
Lentz, L.R. (2004). Betaald Parkeren. Tekst[blad], 10 (2), (pp. 29-31) (3 p.).
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (2004). Coherentiemarkering in informerende en persuasieve teksten. Een empirisch onderzoek naar cognitieve en affectieve effecten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26 (2), (pp. 85-104) (20 p.).
Lentz, L.R. (2004). De donkere kant van de Dongen site. Comma, 16 (7), (pp. 4-7) (4 p.).
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2004). Functional analysis for Document Design. Technical Communication, 51 (3), (pp. 387-399) (13 p.).
Lentz, L.R. & Knol, J. (2004). Ga terug naar Start: op welke manier brengen websites hun bezoekers terug naar de startpagina?. Tekst[blad], 10 (4), (pp. 42-44) (3 p.).
Lentz, L.R. (2004). Overige bestemmingen. Tekst[blad], 10 (1), (pp. 29-31) (3 p.).
  2004 - Boekbesprekingen
Lentz, L.R. (2004). Studies in taalbeheersing. Tekst(blad), 10, (pp. 56-59) (4 p.).
  2004 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (02-04-2004) The curse of expertise: experts writing for novices
L.R. Lentz (23-06-2004) Translations and Common Ground
  2003 - Artikelen
Lentz, L.R. & Elling, S.K. (2003). De voorspellende kracht van het CCC-model. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25 (3), (pp. 221-235) (15 p.).
Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2003). In welke termen denken lezers over tekstproblemen?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25 (3), (pp. 273-288) (16 p.).
Lentz, L.R. & Elling, S.K. (2003). Scenario's en de evaluatie van (gemeentelijke) websites. Tekst(blad), 9 (3), (pp. 51-58) (8 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2003). Waarom het lezersprotocol zo'n goede methode is om lezersproblemen op te sporen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, (pp. 202-220) (19 p.).
Lentz, L.R. & ter Maat, H. (2003). Waarom het lezersprotocol zo'n goede pretestmethode is. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25 (3), (pp. 202-220) (19 p.).
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Jansen, F. & Lentz, L.R. (2003). The position of adjunctive passive participle constructions. In S. Baauw & M. Huiskes (Eds.), Yearbook 2002
  2003 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (19-11-2003) Webevaluatie: de scenariomethode als instrument voor webevaluatie.
  2002 - Artikelen
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M., Lentz, L.R. & van den Bergh, H. (2002). Coherentie en identificatie in studieboeken. Een empirisch onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering op het vmbo. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24 (4), (pp. 281-302) (22 p.).
Lentz, L.R. & Troost, C. (2002). Het kan allemaal nog veel makkelijker op de belastingsite. Tekst(blad), 1 (8), (pp. 41-55) (15 p.).
Lentz, L.R. (2002). Hoe evalueer je een website?. Tekst(blad), 1 (8), (pp. 35-40) (6 p.).
Lentz, L.R., Land, J. & Sanders, T.J.M. (2002). Welke tekstkenmerken dragen bij aan de kwaliteit van studieboekteksten?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24 (4), (pp. 281-302) (22 p.).
  2002 - Rapporten
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2002). Tekstbegrip en tekstwaardering op het vmbo. Amsterdam: Stichting Lezen.
  2002 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (17-12-2002) De uitstekende prestaties van de hardopleesmethode in evaluatieonderzoek
L.R. Lentz (17-12-2002) In welke termen denken lezers over tekstproblemen?
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Lentz, L.R. & Jansen, F. (2001). Present Participles as Iconic Expressions. In Fischer and Naenny (Eds.), The motivated sign. Iconicity in language and literature 2. (pp. 277-288) (12 p.). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
  2001 - Artikelen
Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2001). Focus: Design and Evaluation of a Software Tool. Technical Communication Quarterly, 10 (4), (pp. 387-401) (15 p.).
  2001 - Artikelen in bundels / proceedings
Jansen, F. & Lentz, L.R. (2001). Present Participles as Iconic Expressions. In O. Fischer & M. Naenny (Eds.), The motivated sign. Iconicity in language and literature 2 (pp. 277-288) (12 p.). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (2001). Public documents in a multilingual context. In R. Neutelings & D. Janssen (Eds.), Reading and Writing policy documents (pp. 85-103) (19 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2001 - Rapporten
Bos-Aanen, J., Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2001). Tekst, begrip en waardering. Wat vertelt onderzoek ons over het effect van tekstkenmerken op begrip en waardering van informerende teksten bij kinderen en tieners. (66 p.). Amsterdam: Stichting Lezen.
Sanders, T.J.M., Lentz, L.R. & Bos-Aanen, J. (2001). Tekstwetenschap en leesbevordering: een inventariserend onderzoek naar tekstwetenschappelijke criteria van tekstkwaliteit. Amsterdam: Stichting Lezen.
  2001 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (10-09-2001) Coordinator of the workshop Text Evaluation and Document Design
L.R. Lentz (15-01-2001) Document Design and Text Evaluation
L.R. Lentz (08-03-2001) Een leesbare bijsluiter.
L.R. Lentz (29-03-2001) Tools for improving Patient Package Inserts.
  2000 - Artikelen
Lentz, L.R. & Hulst, J.W.M. (2000). Babel in Document Design: The Evaluation Of Multilingual Texts. IEEE Transactions on Professional Communication, 43 (3), (pp. 313-322) (10 p.).
Lentz, L.R., Schellens, P.J., Klaasen, R. & de Vries, S. (2000). Communicatiekundig ontwerpen. Methoden - perspectieven - toepassingen. Tekst(blad), 6 (2), (pp. 58-61) (4 p.).
Lentz, L.R., Jansen, F. & Feenstra, J. (2000). Een steeds minder deskundige lezer?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22 (1), (pp. 1-21) (22 p.).
Jansen, F. & Lentz, L.R. (2000). Historische veranderingen in technische communicatie. Icon, 3 (4), (pp. 10-11) (2 p.).
Lentz, L.R., Bosch, A., de Graaf, E. & Thomassen, L. (2000). Tekstschrijver als beroep: een nieuwe peiling. Tekst(blad), 6 (3), (pp. 33-38) (6 p.).
Lentz, L.R., Bosch, A., de Graaf, E. & Thomassen, L. (2000). Tekstschrijver als beroep: Een nieuwe peiling onder tekstschrijvers in Nederland. Tekst[blad] (3), (pp. 33-38) (6 p.).
  2000 - Artikelen in bundels / proceedings
Jansen, F. & Lentz, L.R. (2000). De aanduiding van gelijktijdige handelingen in instructieve teksten. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing (pp. 229-240) (12 p.). Den Haag: SDU.
Jansen, F. & Lentz, L.R. (2000). De aanduiding van gelijktijdigheid in instructieve teksten. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing: Onderzoek naar taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het achtste VIOT-congres aan de TU Delft (pp. 229-240) (12 p.). Den Haag: SDU.
Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (2000). Hoger en lager opgeleide proefpersonen en hun feedback op een voorlichtingstekst. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing: Onderzoek naar taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het achtste VIOT-congres aan de TU-Delft (pp. 317-326) (10 p.). Den Haag: SDU.
Jansen, F. & Lentz, L.R. (2000). Present Participles as Iconic Expressions. In O. Fischer & M. Naenny (Eds.), Papers from the 2nd Congress on Iconicity in Language and Literature (pp. 277-288) (12 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2000 - Boekbesprekingen
Lentz, L.R. (2000). Ontwerpen en veranderen: twee nieuwe communicatiehandboeken met elk een eigen perspectief. Tekst(blad), 6, (pp. 58-61) (4 p.).
Lentz, L.R. (2000). Taalbeheersing als communicatiewetenschap. Alweer een nieuwe inleiding in het vakgebied. Tekst(blad), 6, (pp. 59-63) (5 p.).
  2000 - Rapporten
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2000). Algemeen model voor de beoordeling van testrapporten. (1 p.). Utrecht: College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2000). Beoordeling testrapport bij bijsluiter Zyban. (1 p.). Utrecht: College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2000). Beoordeling van testrapport bij bijsluiter Teveten. (1 p.). Utrecht: College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2000). Beredeneerd beoordelen. Beoordelingsmodel voor testrapporten van bijsluiters. Utrecht: Unknown Publisher.
Lentz, L.R., Bosch, A., de Graaf, E. & Thomassen, L. (2000). Ontwikkelingen en veranderingen in het. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Lentz, L.R., de Graaf, E., Bosch, A. & Thomassen, L. (2000). Tekstschrijvers in Nederland. Ontwikkelingen en veranderingen in het beroep gedurende de afgelopen tien jaar. (1 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2000 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (23-03-2000) Communiceren met een meertalig publiek
L.R. Lentz (16-03-2000) Tekstonderzoek, tekstontwerp en tekstschrijvers
L.R. Lentz (16-03-2000) Tekstonderzoek, tekstontwerp en tekstschrijvers.
L.R. Lentz (28-10-2000) Tesktschrijven als beroep.
  1999 - Artikelen
Lentz, L.R. (1999). Tegenstrijdige functies: een analysekader. Taalbeheersing, 21 (4), (pp. 311-324) (14 p.).
Lentz, L.R. & Hulst, J.W.M. (1999). Vertaalkwaliteit in een blauw jasje. Ontluikend vertaalbeleid bij de Belastingdienst. Filter, 6 (2), (pp. 2-12) (11 p.).
  1999 - Rapporten
Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (1999). Beredeneerd beslissen - Tweede versie van een beslissingsmodel voor het vertalen van informatie. (7 p.). Utrecht: UiL OTS.
Lentz, L.R. & Hulst, J.W.M. (1999). Eindverslag project Meertalige Communicatie (voorheen: Complexe Verbale Communicatie). (10 p.). Utrecht: UiL OTS.
Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (1999). Vertaalbeleid bij de Belastingdienst: zorg voor meertaligheid. (11 p.). Utrecht: UiL OTS.
Paulis, I, Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (1999). Wohnen in Deutschland und Arbeiten in den Niederlanden. Evaluatierapport van de brochure Wonen in Duitsland en werken in Nederland. (41 p.). Utrecht: Expert Centre German.
  1999 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (20-12-1999) Gelijktijdigheid in oudere en moderne instructieve teksten
L.R. Lentz (20-12-1999) Gelijktijdigheid in recepten
L.R. Lentz (27-03-1999) The gerund as iconic expression of simultaneous acts in Dutch recipes.
L.R. Lentz (27-03-1999) The gerund as iconic expression of simultaneous acts in Dutch recipes.
L.R. Lentz (20-12-1999) Waarom pretesten bij lager opgeleiden
L.R. Lentz (20-12-1999) Waarom pretesten bij lager opgeleiden?
  1998 - Boekdelen / hoofdstukken
Lentz, L.R., Meeuwesen, L. & Houtkoop-Steenstra, J.P. (1998). Taalkunde en het onderzoek naar tekstontwerp en tekstevaluatie. In E. Blom & A. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar linguistiek in Utrecht (pp. 230-238) (9 p.). 's-Gravenhage: HAG.
  1998 - Artikelen
Lentz, L.R. & Jansen, F. (1998). Hoe de volzin leeg liep. Tekst(blad), 4 (2), (pp. 2-6) (5 p.).
Jansen, F. & Lentz, L.R. (1998). Tot Nut van de Nederlandsche Scheepstimmeringe. Een handboek voor de scheepsbouw uit de gouden eeuw. Tekst(blad), 4 (4), (pp. 2-7) (6 p.). Jansen is eerste auteur.
Lentz, L.R. & Hulst, J.W.M. (1998). Turks Fruit en de motorrijtuigenbelasting. Een evaluatie van vijf vertalingen van een belastingtekst. Tekst(blad), 4 (1), (pp. 52-58) (7 p.). Hulst is tweede auteur.
  1998 - Boekbesprekingen
Lentz, L.R. (1998). Bookreview From millwrights to shipwrights to the twenty-first century. Explorations in a history of technical communication in the United States. Taalbeheersing, 20, (pp. 352-357) (6 p.).
Lentz, L.R. (1998). Bookreview Lessen over welsprekendheid, een typering van de retorica's van de eerste hoogleraren in de vaderlandse welsprekendheid in de Noordelijke Nederlanden (1797-1853). Taalbeheersing, 20, (pp. 261-265) (5 p.).
Lentz, L.R. (1998). Bookreview Over het ontwerp van overtuigende teksten. Nednummer, 3, 2, (pp. 29-31) (3 p.).
Lentz, L.R. (1998). Bookreview The emergence of a tradition. Technical writing in the English Renaissance. Taalbeheersing, 20, (pp. 155-160) (6 p.).
  1998 - Rapporten
Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (1998). De standaardoptie voor vertaalbeslissingen. (6 p.). Utrecht: Belastingdienst.
Sanders, T.J.M., van Dijk, K. & Lentz, L.R. (1998). Evaluatie van de SIP-brochures. Een onderzoek naar de tekstkwaliteit van de brochures in het Studie-informatiepakket van de Universiteit Utrecht. (34 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Fac. der Letteren, Inst. Nederlands, Derde Geldstroomproject.
Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (1998). Kwaliteitszorg voor vertalingen. Voorstellen voor optimalisering van vertalingen van de belastingdienst. (9 p.). Utrecht: Belastingdienst.
Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (1998). Vertaling in revisie. Evaluatie van de Arabische, Duitse, Engelse en Turkse tekst over de Motorrijtuigenbelasting in Nederland. (20 p.). Utrecht: Belastingdienst.
  1998 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (18-12-1998) Focus: software for pretesting and training
  1997 - Boeken
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1997). Discourse analysis and evaluation: functional approaches. (175 p.). Amsterdam: Rodopi.
  1997 - Boekdelen / hoofdstukken
Lentz, L.R. (1997). The history of opening sequences in Dutch telephone conversations. In L. Lentz & H.L.W. Pander Maat (Eds.), Discourse Analysis and evaluation: functional approaches (pp. 87-110) (24 p.). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.
  1997 - Artikelen
Lentz, L.R. & de Jong, M.T.D. (1997). The evaluation of text quality: expert focused and reader focused methods compared. IEEE Transactions on Professional Communication, 40, (pp. 224-233) (10 p.).
  1997 - Artikelen in bundels / proceedings
Meeuwesen, L., Houtkoop-Steenstra, J.P. & Lentz, L.R. (1997). Taalkunde en het onderzoek naar tekstontwerp en tekstevaluatie. In E. Blom & A. Jansen (Eds.), Tijdperk taal! 10 jaar Linguïstiek in Utrecht (pp. 230-238) (9 p.). Den Haag: HAG.
  1997 - Rapporten
Hulst, J.W.M. & Lentz, L.R. (1997). De tekst vertaald, de lezer verdwaald. (69 p.). Utrecht: Unknown Publisher.
  1997 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz (18-12-1997) Focus: software for pretesting and training.
L.R. Lentz (21-05-1997) Interpretation of drug information by psychiatric patients.
L.R. Lentz (10-08-1997) The development of a segmentation system in recipes.
L.R. Lentz (18-12-1997) Turks Fruit en de Motorrijtuigenbelasting. Een evaluatie van vijf vertalingen van een belastingtekst.
  1997 - Poster
Lentz, L.R. & Jansen, F. (10-07-1997). Chronology in old and modern recipes. Poster presented at the Conference on Text and Discourse.
  1996 - Boekdelen / hoofdstukken
Lentz, L.R. (1996). De tekstschrijver bereidt. In T. Sanders en P. Smulders (Eds.), Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies. (pp. 237-243) (7 p.). Den Haag.
  1996 - Artikelen
Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (1996). Argumenteren over lezersproblemen: is consensus haalbaar?. Taalbeheersing, 18 (4), (pp. 351-367) (17 p.).
Lentz, L.R. & Jansen, F. (1996). Changing standards in Technical Communication. Journal of Technical Writing and Communication, 26 (4), (pp. 357-370) (14 p.).
Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (1996). Expert judgments versus reader feedback: A comparison of text evaluation techniques. Journal of Technical Writing and Communication, 26 (4), (pp. 507-520) (14 p.).
  1995 - Boekdelen / hoofdstukken
Lentz, L.R. & de Jong, M.D.T (1995). What can readers and experts tell us about text quality?. In M. Steehouder (Eds.), Forum 95. Preseedings for the international conference for technical communicators. (pp. 1-5) (5 p.). Dortmund.
  1995 - Artikelen
Lentz, L.R. & Jansen, C. (1995). Een bezoek aan het jaarlijkse congres van de Society for Technical Communication. Tekst[blad], 1 (2), (pp. 38-41) (4 p.).
Lentz, L.R. (1995). Formuleren: een studieboek over schrijfstijl. Comma, 7 (1/2), (pp. 26) (1 p.).
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1995). Groeit er iets moois in Nederland? Achter veel lezersproblemen steken dilemma's voor de tekstschrijver. Tekst[blad], 1 (1), (pp. 2-7) (6 p.).
Lentz, L.R. (1995). Hoe gaan lezers om met persuasieve teksten? Recensie van dissertatie Hoeken. Tekst[blad], 1 (4), (pp. 36-40) (5 p.).
Lentz, L.R. & van der Borght, M. (1995). Kent u deze publikaties? Een kleinschalig onderzoek naar het gebruik van publikaties over schriftelijke communicatie bij opleidingen en enkele ontwikkelingen in recente vakliteratuur. Opleiding & Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resource Development, 8 (3), (pp. 21-25) (5 p.).
Lentz, L.R., de Jong, M.D.T & Zeelen, I. (1995). Kunnen professionele tekstschrijvers voorspellen wat er uit een pretest komt?. Tijdschrift voor taalbeheersing, 17 (2), (pp. 105-122) (18 p.).
Lentz, L.R. (1995). Tekstonderzoek door drie technische universiteiten. Tekst[blad], 1 (1), (pp. 54-57) (4 p.).
  1995 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. (1995). De geschiedenis van het openingspatroon in Nederlandse telefoongesprekken. In E. Huls & J. Klatter-Former (Eds.), Artikelen van de Tweede Sociolinguistische Conferentie. (pp. 403-418) (16 p.). Delft.
  1994 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1994). Patient information leaflets: a functional content analysis and an evaluation study. In P. van den Hoven, E. Woudstra & L. van Waes (Eds.), Functional Communication Quality (pp. 137-148) (12 p.).
  1993 - Boeken
Lentz, L.R., van den Hoven, P.J., Sturm, J. & Vonk, V. (1993). Taal in onderwijs en organisatie. Een vlootschouw van onderzoek. Utrecht: Centre for Language and Communication.
  1993 - Artikelen
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1993). Wat mankeert er aan die tekst? De evaluatie van voorlichtingsteksten over subsidieregelingen. Perspectieven op Taalgebruik, 3.
  1993 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. (1993). De bijsluiter: demonstratie van een functionele analyse. In P. van den Hoven, L. Lentz, J. Sturm & F. Vonk (Eds.), Taal in onderwijs en organisatie: Een vlootschouw van onderzoek (pp. 101-108) (8 p.). Utrecht: Centre for Language and Communication.
  1993 - Boekbesprekingen
Lentz, L.R. (1993). Helder rapporteren: een helder boek (recensie). Comma, 5, (pp. 19-20) (2 p.).
Lentz, L.R. (1993). Recensie van: R. Elling. Veiligheidsvoorschriften in de industrie. Een verkenning van problemen en mogelijkheden. Tijdschrift voor taalbeheersing, 15, (pp. 246-251) (6 p.).
  1993 - Rapporten
Lentz, L.R. & de Vet, D. (1993). Tekstschrijvers in bedrijf. Utrecht: Communicatief.
  1992 - Artikelen
Lentz, L.R. & Herrlitz, W. (1992). Arcadia in de taalwetenschap. De nieuwe taalgids, 85 (6), (pp. 511-512) (2 p.).
Lentz, L.R. & de Vet, D. (1992). Tekstschrijven als beroep. Groeiende beroepsgroep van tekstschrijvers voorziet in behoefte van bedrijven en instellingen. Communicatie, 5 (1), (pp. 3-11) (9 p.).
  1992 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. (1992). De kwaliteit van de voorlichtingstekst; over evaluatie en optimalisering van teksten. In D. Cox (Eds.), Voorlichtingskunde. Ontwikkelingen in theorie en praktijk. (pp. 85-91) (7 p.). Assen.
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1992). Evaluating text quality: reader-focused or text-focused?. In M. Steehouder & H. Pander Maat (Eds.), Functional Text Quality Amsterdam: Rodopi.
  1991 - Boeken
Lentz, L.R. & de Vet, D. (1991). Tekstschrijven als professie. Verslag van een onderzoek naar de beroepsgroep van tekstschrijvers. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht.
  1991 - Artikelen
Lentz, L.R. (1991). De functionele analyse van een veiligheidsreglement: beschrijving van een heuristiek. Tijdschrift voor taalbeheersing, 13 (3), (pp. 197-212) (16 p.).
Lentz, L.R. & Herrlitz, W. (1991). Functionele taalwetenschap ter discussie: de taalgebruikskunde als toegepaste wetenschap. De nieuwe taalgids, 84 (6), (pp. 539-555) (17 p.).
  1991 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. (1991). Communiceren over subsidies. Thema's in de taalbeheersing. Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 19, 20 en 21 december 1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen. (pp. 312-323) (12 p.). Dordrecht.
  1990 - Artikelen
Lentz, L.R. & van den Bergh, H. (1990). Functionele taalvaardigheid en communicatief taalonderwijs. Spiegel, 8 (3), (pp. 111-119) (9 p.).
  1990 - Rapporten
Lentz, L.R., Pander Maat, H.L.W. & Schilperoord, J. (1990). Subsidieverstrekking als communicatieproces: spanningen tussen transparantie en effectiviteit. Utrecht: Communicatief.
  1989 - Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU)
Lentz, L.R. & van Tuijl, H. (06-10-1989). Het leerplan in Nederland - Een studie naar vorm, inhoud en functie van het leerplan voor het primair onderwijs. (321 p.).
  1988 - Artikelen
Lentz, L.R. & van Tuijl, H. (1988). Onderzoek en ontwikkeling in het project `Taalvaardigheid in de basisschool'. Spiegel (2), (pp. 87-100) (14 p.).
  1987 - Artikelen
Lentz, L.R. & van Tuijl, H. (1987). Language: the medium and the message of a curriculum document. Journal of Curriculum Studies (4), (pp. 371-373) (3 p.).
  1986 - Boeken
Lentz, L.R., Sturm, J. & van Tuijl, H. (1986). Schrijfonderwijs onder het mes. Enschede: Stichting voor Leerplanontwikkeling.
  1986 - Artikelen
Lentz, L.R., Arntz, M.J., Buys, A. & Lammers, H. (1986). Taalbeschouwen en reflecteren. Moer (5). Themanummer.
Lentz, L.R. & Faassen, F. (1986). Teksten veranderen als ze klaar zijn. Moer (5), (pp. 57-62) (6 p.).
  1985 - Boeken
Lentz, L.R., van der Geest, T. & van Tuijl, H. (1985). Voeten stil, jongens! Over interactie, (allochtone) leerlingen en mondelinge taalvaardigheid. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling, Sectie Moedertaal.
  1984 - Boeken
Lentz, L.R., Van de Craen, P., Beernink, R. & van Tuijl, H. (1984). Ontwikkelingen in het moedertaalonderwijs in Frankrijk: Taalwetenschap, onderzoek en beleid. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling.
  1984 - Boekredactie
Lentz, L.R., Lammers, H. & van Tuijl, H. (1984). Taalbeschouwing ter discussie. Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling.
  1984 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R., Herrlitz, W. & Lammers, H. (1984). Taalbeschouwing een kinderspel. In H. Lammers (Eds.), ??? Enschede.
  1984 - Rapporten
Lentz, L.R., Herrlitz, W. & van Tuijl, H. (1984). Vijf stellingen over onderzoek ten behoeve van leerplanontwikkeling voor taalonderwijs. Onderwijskundige Notities.
  1983 - Boekredactie
Lentz, L.R., Herrlitz, W. & van Tuijl, H. (1983). Planning en interactie in taalonderwijs. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling, Sectie Moedertaal.
  1982 - Boeken
Lentz, L.R. & van Tuijl, H. (1982). Taalvaardigheid in de basisschool. Een oriëntatie op theorie, innovatie en leerplanontwikkeling. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling.
  1982 - Artikelen
Lentz, L.R., Bolte, H.W. & Herrlitz, W. (1982). Reflectie over taal. Gramma (1), (pp. 72-79) (8 p.).
  1982 - Rapporten
Lentz, L.R. & van Tuijl, H. (1982). Taalonderwijs en taalonderzoek in Engeland. Vier opvattingen over theorie en praktijk. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling.
  1981 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. (1981). Taalbeheersingsonderzoek - van meet af aan betrokken op de onderwijspraktijk en in een interdisciplinair samenwerkingsverband. In M. Steehouder & C. Jansen (Eds.), Taalbeheersing Enschede: VIOT.
  1980 - Boeken
Lentz, L.R. (1980). Taalonderwijs anders bekeken. Ervaringen met thematisch cursorisch onderwijs in het Innovatieproject Amsterdam. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling.
  1979 - Boeken
Lentz, L.R. & van Tuijl, H. (1979). Drie opvattingen over moedertaalonderwijs : verslag van een studiereis naar West-Duitsland op 9,10, en 11 mei 1979 : gesprekken met Wolfgang Boettcher, Werner Ingendahl en Hubert Ivo. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling.
  1979 - Artikelen
Lentz, L.R. & Lammers, H. (1979). Het beoordelen van mondelinge taalvaardigheid. Moer (2), (pp. 15-20) (6 p.).
  1977 - Artikelen
Lentz, L.R. & Lammers, H. (1977). Luistervaardigheid en moedertaalonderwijs. Levende Talen (326), (pp. 403-413) (11 p.).
  0 - Voordrachten / lezingen
L.R. Lentz () Co-projectleider "Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters"
  0 - Editorial activity
L.R. Lentz () Information Design Journal
L.R. Lentz () Information Design Journal
L.R. Lentz () Information design journal + Document design
  0 - Prize (including medals and awards)
Lentz, L.R. 2012 Recipient Project De Organisatie van Transparantie: Regelgeving, Beleid en Communicatie Rond Financien en Gezondheid
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-25 13:07:46

Door NWO gefinancierd onderzoek:

Begrijpelijke Taal, een onderzoeksprogramma dat in het najaar van 2010 gestart is.
Looptijd: 2012-2017. Zie: Begrijpelijke Taal. In het kader van dat programma is financiering toegekend voor onderzoek naar communicatie over hypotheken en pensioenen. Dat onderzoek liep van 2012 - 2017. Medefinanciering komt van Netspar.

Evaluatie van gemeentelijke websites, in samenwerking met de Unversiteit van Twente.
Looptijd: 2005-2012.

Afgesloten projecten

Project:
Gemeentelijke websites 01-01-2005 tot 01-11-2013
Algemene projectbeschrijving

In opdracht van gemeentes vindt een evaluatie plaats van de website door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst die door bezoekers wordt ingevuld.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: in opdracht van gemeentes
Projectleden
Overige projectleden:
  • Hanneke Molenaar
Project:
Stembiljet Overheid 01-09-2013 tot 01-11-2013
Algemene projectbeschrijving

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een onderzoek uitgevoerd naar het huidige stembiljet dat wordt gebruikt bij verkiezingen en mogelijke alternatieven voor het huidige biljet.

 
Rol: Onderzoeksleider & begeleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van Ministerie van BZK
Projectleden
Overige projectleden:
  • Firmm
Project:
Usability onderzoek VOB - Digital Youth Library 01-01-2009 tot 01-01-2012
Algemene projectbeschrijving

Everyday, digital media play a more important role in our society and in children’s lives. In the Netherlands, practically all children are online nowadays. Besides playing games, children use digital media for social gatherings, to create their own digital space and to find information as a support for learning.
Researchers report all kind of problems children encounter during information-seeking, because they are confronted with information systems that are designed by and for adults. Therefore, the last decade, many digital environments have been developed with a child-friendly interface, especially for children. Several questions arise from these developments, such as: do these search environments really support children in effective information-seeking? And are these systems consistent with children’s cognitive needs and skills? What are the principles underlying children's search behaviour and how can we design search interfaces that are consistent with children's needs and skills and support them in effective information-seeking.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Evaluation of municipal websites: Development and Validation of expert-focused and user-focused evaluation methods 01-08-2005 tot 01-08-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Cevo - Lentz - Begrijpelijkheid VMBO-BB 10-11-2009 tot 01-06-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Medische bijsluiters 01-01-2005 tot 01-01-2007
Algemene projectbeschrijving

Een onderzoek naar de begrijpelijkheid van medische bijsluiters.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: in opdracht van AstraZeneca
Projectleden
Gegenereerd op 2018-09-25 13:07:46
Op dit moment verzorgt prof. dr. Leo Lentz de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
NE3D16002 Ned-Deeltijd tutorial B D 3 7,5

Scripties

 

Leo Lentz begeleidt graag scripties die min of meer op elkaar aansluiten en als zodanig de vorm van een project aannemen. Die projecten gaan over zijn lopende onderzoek. Zie daarvoor de lijst met publicaties.

Gegenereerd op 2018-09-25 13:07:46
Nevenfuncties

Lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (Taalunie)

Gegenereerd op 2018-09-25 13:07:46
Volledige naam
prof. dr. L.R. Lentz Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 0000
Transcomplex

Trans 10
Kamer 0.56
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8115
Telefoonnummer afdeling 030 253 8000
Gegenereerd op 2018-09-25 13:07:46
Laatst bijgewerkt op 11-09-2018