Mohammed. Perspectieven op de Profeet

Mohammed, profeet van de islam, is een van de invloedrijkste, maar tegelijkertijd ook een van de meest omstreden figuren uit de menselijke geschiedenis. In dit boek schetst prof. dr. Christian Lange (Islam en Arabisch, Departement Filosofie en Religiewetenschap) een veelkleurig portret van Mohammed en geeft antwoord op een aantal prangende vragen.

Prof. dr. Christian Lange
Prof. dr. Christian Lange

Veel moslims identificeren zich op een diepe, intieme manier met Mohammed. Regelmatig is er publiek debat en ruzie, vaak door de media opgeblazen, over wie hij was en wat moslims en niet-moslims wel of juist niet over hem mogen zeggen. Maar wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? Stemt het beeld dat van Mohammed wordt gegeven in verschillende islamitische tradities overeen met zijn historische figuur? Tradities over Mohammed van de theologie, maar ook van het recht, de mystiek en de kunsten komen aan bod. Waarom is de westerse kijk op hem dikwijls zo negatief? En wat is de toekomst van Mohammed in onze geglobaliseerde maatschappij?