Islam en Arabisch

Een historisch perspectief op de hedendaagse islam

De islamologen van de Universiteit Utrecht bestuderen verschillende kernthema's in hun vakgebied, zoals:

  • vormende teksten en intellectuele stromingen binnen de islamitische, theologische, legale en mystieke traditie.
  • nationale en transnationale islamitische netwerken in de hedendaagse (West-Europese) samenlevingen.
  • materiële en esthetische aspecten van religieuze islamitische praktijken en het islamitische gedachtegoed.

Ze gaan interdisciplinair te werken en combineren vaardigheden en inzichten uit de literatuurwetenschap, religiewetenschap, geschiedkunde en antropologie. Binnen de onderzoeksprojecten worden hedendaagse verschijnselen omtrent de islam altijd bezien in een historisch perspectief.

De Arabische en (in mindere mate) Perzische en Turkse talen en culturen spelen een belangrijke rol in ons onderzoek. Bekijk hieronder video's van een aantal van onze onderzoekers.

Video's

Promovenda Hayat Ahlili MA geeft via filmpjes, blogs en artikelen een inkijkje in haar leven en de wetenschap.
Prof. dr. Christian Lange over zijn onderzoek naar het hiernamaals in de islam
Dr. Amr Ryad over zijn onderzoek naar moslims in Europa tijdens het interbellum. (Science on Air)