Meer dan 7 miljoen euro voor Els Stronks en Maaike Bleeker vanuit Nationale Wetenschapsagenda

© iStockphoto.com

Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde Els Stronks en hoogleraar Theaterwetenschap Maaike Bleeker ontvangen financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. Hun Utrechtse projecten krijgen financiering van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

Digitaal leesonderwijs

Prof. Els Stronks. Foto: © Sander Nieuwenhuys
Prof. Els Stronks. Foto: © Sander Nieuwenhuys

“Nederlandse leerlingen, dat zijn kinderen tussen de 4 en 18 jaar, begrijpen steeds minder goed wat ze lezen”, zegt hoogleraar Els Stronks. “Dat breekt hen op in hun schoolcarrière en als volwassen burger. Je ziet ook dat de groep jongeren met leesachterstanden groeit.” Het project Becoming Literate in a Digital Age onderzoekt of (digitaal) leesonderwijs dat leesbegrip én leesgedrag versterkt dit probleem kan oplossen, en neemt problemen en kansen van online lezen hierin mee.

“We gaan leesonderwijs ontwerpen en testen waarin digitale media, pedagogiek, gedragswetenschappen, literatuurwetenschap en cognitiewetenschap allemaal samenkomen.” Een brede groep wetenschappelijke experts en belanghebbenden in het werkveld gaat een conceptmodel ontwikkelen voor het ontwerpen en testen van onderwijsvormen. Het helpen van leerkrachten en leerlingen staat hierin centraal, kinderen met een leesachterstand in het bijzonder. De resultaten worden geïmplementeerd in scholen, methoden, lerarenopleidingen en beleid.

“Het is een enorme stap vooruit in een onderzoeksveld waarin bepaalde aspecten van cognitie nogal veel aandacht kregen, en het leesonderwijs nogal mechanisch is geworden. Juist het digitale tijdperk vraagt om leesonderwijs dat de jonge lezers in al hun capaciteiten en gedragingen ziet, als jonge burgers die hun weg aan het vinden zijn in de Nederlandse samenleving door geletterd te raken.”
 

Podiumkunsten voor socialere robots

Profile picture Prof. Maaike Bleeker
Prof. Maaike Bleeker

Robots zijn een steeds nadrukkelijker onderdeel van ons dagelijks leven; nu al helpen ze bij het geven van medische zorg en ondersteunen bij onderwijs en op de werkplek. Ze zijn steeds beter in staat om simpele taken uit te voeren en boodschappen over te brengen, maar missen veel vaardigheden die nodig zijn voor sociale interactie en communicatie, vertelt hoogleraar Maaike Bleeker. “In het project Dramaturgy for Devices buigen we ons over de sociale vaardigheden van robots die mensen ondersteunen in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en horeca.”

“We gaan vooral onderzoeken hoe expertise uit het theater kan bijdragen aan de ontwikkelingen van de sociale vaardigheden van robots.” Onderzoekers werken hiervoor samen met theater- en dansmakers. “We gaan laten zien hoe de podiumkunsten kunnen bijdragen aan innovatieve ontwerptools en -methoden en wat de waarde is van de vaardigheden en kennis van de theaterpraktijk voor technologische innovatie.”

“Het is geweldig dat we door deze subsidie nu langdurig kunnen samenwerken met kunstenaars Ulrike Quade, Anouk van Dijk en Bram Ellens en een groot aantal andere partners uit het theaterveld, waaronder Theater Utrecht, ICK Amsterdam, de AHK, Wintertuin, het Robot Theater Lab en het European Lab for Robotics in Art and Theater. Zij beschikken over een schat aan kennis en vaardigheden waarmee interacties tussen mensen en robots niet alleen beter en effectiever gemaakt kunnen worden, maar ook fantasierijker, leuker, interessanter en uitdagender. Theater is een fantastisch middel om imaginaire toekomsten met robots te verkennen en te bevragen.”