Masterclasses van ‘Taalbazen’ leren jongeren de kracht van hun taal kennen

Marieke Lucas Rijneveld, Daniël Kolf, Khalid Kasem en Zaïre Krieger inspireren op Taalbaas.nu

Taalbaas trailer

Vanaf 1 maart kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar via het online platform Taalbaas.nu gratis masterklassen volgen bij vier taalbazen. Schrijver Marieke Lucas Rijneveld, acteur Daniël Kolf, journalist en oud-advocaat Khalid Kasem en spoken word artist Zaïre Krieger laten zien hoe zij in hun leven, en in hun uiteenlopende beroepen, de Nederlandse taal hebben leren bespelen. Ze vertellen wat ze met taal gedaan krijgen, hoe zij dat doen en hoe anderen dat ook kunnen leren. Prof. dr. Els Stronks (Universiteit Utrecht), een van de initiatiefnemers van Taalbaas.nu: “Door van deze taalbazen de kunst af te kijken, kunnen jongeren zelf ervaren dat hun taal de sleutel is voor het verwoorden van alles wat ze kunnen bedenken.”

Taalbaas.nu gaat uit van de wens van jongeren zelf om met taal aan de slag te zijn

Het platform Taalbaas.nu biedt een nieuwe kijk op de taalvaardigheid van Nederlandse jongeren door uit te gaan van de potentie die hun taalgebruik heeft, in plaats van het te bekritiseren. Die nieuwe kijk is nodig: Nederlandse jongeren kennen de zorgelijke geluiden over hun afnemende taalvaardigheid, maar zijn tegelijkertijd wel taalvaardig en creatief binnen hun eigen media en domeinen. Taalbaas.nu gaat uit van de wens van jongeren zelf om met taal aan de slag te zijn. Wie veel met taal doet en van rolmodellen leert hoe je dat succesvol doet in de wereld van de volwassenen en op weg naar die volwassenheid, krijgt toegang tot veel meer domeinen van de Nederlandse taal en cultuur.

Scholing in burgerschap

Hiermee geeft Taalbaas concrete invulling aan een voornemen uit het nieuwe regeerakkoord: de basisvaardigheden van jongeren in lezen en schrijven verbeteren, én hen scholen in burgerschap. Els Stronks: "Taal is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de Nederlandse samenleving. De Taalbazen laten door hun omgang met taal, in hun verschillende levensfasen, zien hoe zij naar die deelname toegroeiden."

Taalbazen Zaïre Krieger, Khalid Kasem, Daniël Kolf en Marieke Lucas Rijneveld. Bron: taalbaas-nieuw.wp.hum.uu.nl
Taalbazen Zaïre Krieger, Khalid Kasem, Daniël Kolf, Marieke Lucas Rijneveld. Bron: taalbaas.nu

Taalbazen als rolmodellen

Taalbaas 2.0 is een vervolg op Taalbaas 1.0, dat in de corona-zomer van 2020 plaatsvond. Toen bedachten zo’n 250 hoogleraren, universitair docenten, schrijvers, theatermakers en leesbevorderingsorganisaties om de leesachterstand onder jongeren tegen te gaan middels online sessies tussen jongeren en taalbazen. De hele zomer waren er voor jongeren zo’n 325 Zoom-sessies te boeken met 81 taalbazen: schrijvers, acteurs, journalisten, dichters, theatermakers en een enkele advocaat. Allen verzorgden zij workshops in hun eigen disciplines, helemaal toegespitst op de interesses en taalvragen van jongeren. Het succes van deze eerste Taalbaas-editie liet zien dat jongeren ontvankelijk zijn voor rolmodellen die uitstralen wat je in Nederland allemaal kan met taal, wat je ermee kunt worden en waarom het loont om vaardig te worden met taal.

Partnerorganisaties

Prof. dr. Els Stonks. Foto: Jos Uljee, KB
Prof. dr. Els Stonks. Foto: Jos Uljee, KB

Het project Taalbaas is een gezamenlijk initiatief van:

Mediapartners:

Mede-initiatiefnemer prof. dr. Els Stronks is als hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde verbonden aan het departement Talen, Literatuur en Communicatie en aan het onderzoeksthema Dynamics of Youth, waarin wetenschappers uit alle faculteiten van de Universiteit Utrecht samen onderzoeken hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen in onze snel veranderende samenleving.

Taalbaas Masterklas Zaïre Krieger - Les 1 - Druk
Meer informatie
Taalbaas.nu