29 november 2018

Leergang Honours Teaching succesvol afgerond

Vrijdag 23 november ontvingen 13 trotse docenten hun certificaat voor de succesvolle afronding van de Leergang Honours Teaching.

Op de foto (vlnr): Lucianne Groenink, Tristan van Leeuwen, Freek Hoebeek, Richard van den Doel, Patrick Wijchers, Frans Willem Lantink, Mike Boxem, Ronette Gehring, Emanuel van Dongen, João Trabucho Alexandre, Martine Veldhuizen, Elena Fumagalli, Alexis Aronowitz.

Niet op de foto staan Marijn Stok, Nancy Mykoff en Steven Bakker. Zij konden door omstandigheden niet aan de slotdag deelnemen en zullen op een later moment de leergang afronden. Allen (alvast) van harte gefeliciteerd!

Programma's voor honoursstudenten vragen om een andere manier van begeleiden en lesgeven: de studenten gaan aan de slag met hun eigen ideeën en plannen en willen graag uitgedaagd en betrokken worden. Het is belangrijk dat een docent hen veel vertrouwen en vrijheidgeeft. Investeren in talentvolle studenten betekent daarom ook investeren in de docenten. De leergang Honours Teaching richt zich op de verdere professionalisering van docenten in honours didactiek. Deelnemers aan de leergang kunnen met en van elkaar leren door zich gezamenlijk te verdiepen in honours teaching en zich daarmee te ontwikkelen tot een netwerk van docent-experts met een visie op honoursprogramma’s binnen de Universiteit Utrecht.

De leergang bestaat uit een drietal bijeenkomsten. Sinds de oprichting van het Centre for Academic Teaching valt de leergang onder de verantwoordelijkheid van het centrum die deze verzorgt deze in partnerschap met het UU Honours College (Honours Dean Michael Burke) en Onderwijsadvies & Training (Hanne ten Berge).

Heb je belangstelling om aan deze leergang deel te nemen? Lees hier meer over dit programma. Een nieuwe leergang Honours Teaching 2019 is in de planning.

Voor honoursdocenten is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan de SIG (Special Interest Group) Honours Onderwijs en de Honoursoploop, regelmatige bijeenkomsten van docenten rondom thema’s binnen het honoursonderwijs. De Honoursoploop wordt georganiseerd door het UU Honours College, docenten die een op de hoogte willen blijven kunnen mailen naar honourscollege@uu.nl

De honourscommunity (docenten en studenten) van de Universiteit Utrecht is ook te volgen op Facebook.

Fotografie: Iris Tasseron