Prof. dr. Manon Kluijtmans

Hoogleraar
Management
Directeur
Centre for Academic Teaching and Learning
088 755 3413

“We werken aan een cultuuromslag, waarin onderwijs de erkenning en waardering krijgt die het verdient. Onderwijs dat wordt gedragen en ontwikkeld door onze academici, in nauwe samenwerking met studenten, collega’s van verschillende disciplines, het werkveld, ondersteunende staf en onderwijsexperts, want onderwijs is een teamsport.”

Onderzoeksfocus: verbinden van onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk, in het bijzonder door het opleiden van duale professionals


Manon Kluijtmans is hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar ze de leerstoel 'Education to Connect Science and Professional Practice' bekleedt. Als onderdeel van deze op onderwijs gerichte leerstoel bekleed ze diverse functies aan de Universiteit Utrecht. Te weten als vice-rector Teaching & Learning,  als coordinator van het focusgebied Higher Education Research, en als Principal Fellow (voormalig directeur en oprichter) van het Centre for Academic Teaching & Learning. 

Haar educatieve onderzoek is gericht op twee hoofdonderwerpen:

  1. Het opleiden van duale professionals, in het bijzonder zorgverlener-onderzoekers, en zorgverlener-docenten, die bij uitstek toegerust zijn om de zeer gewenste maar helaas te vaak ontbrekende verbinding te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en de zorgpraktijk e/o het wetenschappelijk onderwijs en de beroepspraktijk.
  2. De professionele ontwikkeling van universitair docenten om bruggen te bouwen tussen de wetenschappelijke theorie en de professionele praktijk. 

Manon is in het bijzonder geïnteresseerd in de theoretische perspectieven van professionele identiteitsontwikkeling en het overbruggen van grenzen. Een centraal vraagstuk in haar onderzoek is hoe duale professionals opgeleid kunnen worden tot verbinders tussen verschillende gebieden, in het bijzonder tussen wetenschap en zorg- of onderwijspraktijk. Manon is docent in het MSc-programma Klinische Gezondheidswetenschappen en in verschillende docentopleidingen voor gevorderden. Ze is onder andere betrokken in de UU-brede Leergang Onderwijskundig Leiderschap, het Teaching Scholars Programma van de UU/UMC Utrecht, en het internationale IMEX-programma.

Manon neemt het voortouw in projecten die als doel hebben om de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van docenten aan de Universiteit Utrecht te verbeteren. Zo was ze in de lead bij de oprichting van het Centre for Academic Teaching and is ze momenteel ondermeer als stuurgroeplid betrokken bij de ontwikkeling van het challenge-based masterprogramma CHARM-EU in het kader van de European Universities. Als vice-rector Teaching & Learning vertegenwoordigt ze de Universiteit Utrecht in (inter)nationale netwerken zoals LERU-LEAR. Ze is extern lid van de commissie kwaliteitsborging onderwijs KU Leuven, en lid van het External Review Panel - University Promotion Educator Track, National University of Singapore (NUS). In 2017 ontving ze de prestigieuze Friend of Nursing Award van de Sigma Theta Tau International Honour Society of Nursing.


Interessegebieden:

  • Nationale en internationale netwerken voor Teaching & Learning
  • Onderwijsinnovatie
  • Open Science & Education
  • Interdisciplinair, community engaged, and challenge-based onderwijs
  • Erkennen en waarderen van academisch onderwijs 
  • Onderwijsonderzoek and evidence-informed onderwijs

Centre for Academic Teaching
Om de onderwijsprogramma's voor docenten en de beschikbare kennis over onderwijs te bundelen, heeft de Universiteit Utrecht het Centre for Academic Teaching opgericht. Docenten kunnen hier naartoe gaan voor het volledige aanbod van diensten dat ze nodig hebben om hun onderwijs te ontwikkelen en verbeteren. Deze video biedt een korte indruk van het centrum en haar doel:

Leeropdracht
Onderwijs ter verbinding van wetenschap en praktijk
Oratiedatum
15-02-2019