Hoe Nederlandse werkgevers hun personeel duurzaam inzetbaar willen houden

Doe mee aan het onderzoek

Kantoor met 2 mannen achter computer

Wandel- en sportclubjes, een bureaustoel om goed thuis te kunnen werken, netwerken speciaal voor jongeren of het stimuleren van goede onderlinge relaties tussen collega’s: veel bedrijven doen van alles om te zorgen dat hun werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Zeker in tijden met grote personeelstekorten. Wanneer maken mensen daar gebruik van? En als ze het doen, of niet doen, wat zijn dan de gevolgen op verzuim, welzijn en prestaties? Socioloog Anne van der Put leidt een onderzoek waarin mensen in Nederlandse bedrijven ervaringen kunnen delen met duurzame inzetbaarheid.

In 2016 en 2018 hebben we dit onderzoek ook uitgevoerd, onder meer dan 250 organisaties in negen Europese landen, vertelt Anne van der Put. Inmiddels is de manier waarop we werken best wel veranderd: sinds de Covid-19 pandemie heeft hybride werken een vlucht genomen. Ook is er steeds meer aandacht voor diversiteit en klimaatvriendelijke keuzes. In deze ronde onderzoeken we dus specifiek hoe investeringen hierin invloed hebben op organisaties. En onder welke omstandigheden werknemers hier gebruik van maken. Zo hebben collega’s bijvoorbeeld een grote invloed op gezond gedrag, concludeerde Anne van der Put in haar recent verschenen proefschrift. Werknemers die gebruikmaken van gezondheidsbevordering op het werk, presteren ook beter, liet mijn onderzoek zien. Dat geldt wellicht ook voor andere investeringen die organisaties doen. Daar willen we nu meer over te weten komen. 

Er worden allerlei oplossingen voor de huidige personeelstekorten gezocht. We willen achterhalen wat bedrijven doen en wat de gevolgen hiervan zijn.

Ook geven we hierbij specifiek aandacht aan personeelstekorten, welke inmiddels overal spelen. Er worden allerlei oplossingen geopperd: talent uit het buitenland aantrekken, ouderen vragen om na hun pensioen langer te blijven werken, deeltijders grotere contracten aanbieden. Om in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkeling willen we nu ook achterhalen wat bedrijven doen en wat de gevolgen hiervan zijn.

Privacy deelnemers onderzoek

Het onderzoek kent een zelfde structuur als de eerdere rondes. HRM-managers wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen over het HR-beleid van hun organisatie. Dit kost maximaal 15 minuten. Daarnaast worden in minimaal drie teams ook de werknemers en de managers gevraagd online vragen te beantwoorden. Om iedereen de kans te geven vrijuit te kunnen antwoorden, kunnen ze anoniem deelnemen en worden resultaten niet gedeeld met werkgevers. Als dank voor hun deelname maken deelnemers kans op het winnen van een cadeaukaart ter waarde van €25. Ook krijgen organisaties met genoeg deelnemende organisaties een benchmark rapport waarin ze hun HR-strategie kunnen toetsen aan die van andere organisaties. Zo kunnen ze hun eigen strategie evalueren.

Het onderzoek heet Duurzaam Arbeidspotentieel en maakt deel uit van het Sustainable Workforce onderzoek dat al een tijd loopt en in negen EU-landen investeringen onderzoek doet naar een duurzame werknemerspopulatie.

Meedoen of meer informatie?

Wie vragen heeft, mee wil doen, of graag meer informatie wil verkrijgen, kan contact opnemen met Anne van der Put en haar collega's via duurzaaminzetbaar@uu.nl . Er is ook een informatiebrief beschikbaar voor deelnemers aan dit onderzoek.

Informatiebrief werknemers en teammanagers