Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie lanceert Ontwikkelagenda Onderwijs voor Professionals

In de Ontwikkelagenda Onderwijs voor Professionals (OvP) schetst het bestuursteam van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de toekomst van Onderwijs van Professionals, waarom Onderwijs voor Professionals belangrijk is, en wat daarvoor moet gebeuren.

Paul Adriaanse
Paul Adriaanse aan de slag als directeur Onderwijs voor Professionals Binnenstad

Multidisciplinaire programma's
Een van de directe resultaten van de Ontwikkelagenda Onderwijs voor Professionals is de nadrukkelijke samenwerking met de faculteit Geesteswetenschappen en het strategische thema Institutions for Open Societies. Dat heeft geleid tot de aanstelling van een directeur Onderwijs voor Professionals binnenstad, in de persoon van Paul Adriaanse, die als binnenstadsregisseur de versterking van Onderwijs voor Professionals zal stimuleren.

Thema’s, netwerken en vaardigheden waarin professionals zich willen ontwikkelen stoppen niet bij de grenzen van onze eigen UU onderdelen. Samenwerken is een absolute voorwaarde als we vraag en aanbod voor professionals écht willen laten samenkomen.

Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf is vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Inspirerend onderwijs
De Ontwikkelagenda Onderwijs voor Professionals vertegenwoordigt het belang dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie hecht aan goed onderwijs, en vooral aan onderwijs met maatschappelijke impact. Dat sluit aan op de eerder uitgebrachte Strategische agenda Maatschappelijke impact.

Onderwijs voor Professionals is inspirerend onderwijs. Het verrijkt onderzoek en kennisontwikkeling. Met de Ontwikkelagenda geven we onderwijs voor professionals een eigentijdse impuls. We versterken bestaande programma’s, zoeken nieuwe interdisciplinaire kansen, en verbinden ons met nieuwe partners. Dan kunnen we nog meer leren aan en van de buitenwereld.

Verbonden met het professionele werkveld 
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft een lange geschiedenis als het gaat om Onderwijs voor Professionals. De faculteit biedt al jaren executive masters, postacademisch onderwijs, professionele modules, leiderschapsprogramma’s, maatwerkopleidingen en in-company trainingen aan.

Dat aanbod wil de faculteit verder versterken door multidisciplinaire programma’s in de markt te zetten in relatie tot strategische thema’s en andere faculteiten van de Universiteit Utrecht.