Kernthema's: Publiek management, publieke organisaties;

publieke managers, werk en gedrag van managers;

ambtelijke managres, politiek-ambtelijke verhoudingen;

managers en professionals, professionals, professionaliteit;

institutionalisme, institutionele hervorming

 

Prof. dr. Mirko Noordegraaf (1969) is als hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Per 1 sept. 2023 is hij tevens hoofd departement van USBO. Van 2018 t/m 2023 was hij vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit REBO. Van 2012 t/m 2018 was hij voorzitter van het bestuur van het departement USBO. Van 2012 t/m 2021 was hij tevens voorzitter van de leerstoel groep Bestuurswetenschap, ofwel Public Governance & Management (PGM), binnen USBO.

Sinds de jaren 1990 houdt hij zich als bestuurswetenschapper bezig met organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met nadruk op publieke managers, variërend van Haagse ambtelijke managers en beleidsmedewerkers, via politiemanagers, tot zorg- en welzijnbestuurders. De laatste jaren richt hij zich in het bijzonder op hun professionaliteit, mede in relatie tot professionaliteit en vakmanschap op werkvloeren. Hij verkent de professionaliteit op werkvloeren in termen van 'organizing' en 'connective professionalism', dat wil zeggen, nieuwe vormen van professionaliteit, waarbij professionals zelf leren (mee) te organiseren. Dat relateert hij aan ontwikkelingen buiten organisaties, bijvoorbeeld in beroepsgroepen en opleidingen van professionals, alsmede aan politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Binnen de USBO is hij verbonden aan het onderzoeksprogramma 'Public Matters: Co-creating Public Value'. Zijn onderzoek voltrekt zich in de sectoren politie & justitie, zorg, onderwijs. Binnen de Universiteit Utrecht was hij lid van het kernteam van het focusgebied 'Professional Performance', en hij is een van de trekkers van de IOS-hub 'Security in open societies'.

In het onderwijs (Bachelor, Master en Executive masters) is hij verantwoordelijk voor publiek management onderwijslijnen en modules. Hij was meerdere jaren academic director van het leiderschapsontwikkelingsprogramma LinC, Leiderschap in Cultuur.

Hij leidde diverse opdrachtonderzoeken, o.a. naar "Bestuursculturen", "Contraterrorisme strategie", "Terrorisme en noodtoestand", "Weerbare open samenleving", "Evaluatie Algemene Bestuursdienst (ABD)".

Hij publiceerde onder meer in Organization Studies, Public Administration, Administration & Society, Public Management Review, Public Administration Review, Journal of Professions and Organization, Current Sociology, Comparative Sociology, Journal of Management Studies, International Journal of Public Sector Management. Daarnaast publiceerde hij onder andere de tekstboeken Management in het publieke domein (Coutinho, 2004) en Public Management. Performance, Professionalism and Politics (Palgrave, 2015). 

Hij is lid van het editorial team van het Journal of Professions and Organization (JPO). Hij is lid van de editorial board van J-PART. Hij was enkele jaren lid van de editorial board van Public Administration Review (PAR).

Hij is panel co-chair van de EGPA Permanent study group XX, Welfare state governance and professionalism, en was/is panel chair van panels van IRPSM, EGOS, ISA (RC52) en ESA (RN19). Hij is tevens lid van de Board van ESA. Hij is lid van de Steering Committee van EGPA.

Sinds 2017 is hij voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).


Aanbieding Handboek publiek management (nov. 2011) aan Bernard Wientjes, vz VNO-NCW

Na gezamenlijke persconf. Nieuwspoort, afscheid Herman Tjeenk Willink, VP Raad van State, jan. 2012

Landelijke strafrechtdag, mei 2011, debat na lezing

Uitreiking Van Poeljeprijs 2014 (als voorzitter, Nijmegen, november 2015)

Meet the professor, 2016

Evaluatie Contraterrorisme strategie van het NL kabinet, 2016 (in de Volkskrant)

Evaluatie van de Contraterrisme strategie van het NL kabinet, 2016 (in de Volkskrant)

Promotie Erik-Jan van Dorp (ambtelijk vakmanschap)

VB event - werken als een overheid

VB event - werken als een overheid
Leeropdracht
Bestuurs- en Organisatiewetenschap, i.h.b. Publiek Management
Oratiedatum
04-02-2008