Erepodium voor klimaatwetenschapper en sociaal pedagoog

Universiteit Utrecht reikt eredoctoraten uit tijdens Opening Academisch Jaar

Tijdens de Opening Academisch Jaar op 31 augustus 2020 reikte de Universiteit Utrecht twee eredoctoraten uit aan klimaatwetenschapper Valerie Masson-Delmotte en hoogleraar sociale pedagogiek Hirokazu Yoshikawa. Beide onderzoekers tonen op eigen wijze aan dat de wetenschap cruciaal is voor het aanpakken van zaken zoals klimaatverandering, ongelijkheid en immigratie. Met deze eredoctoraten lauwert de Universiteit Utrecht de onderzoekers en hun bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Kijk de ceremonie terug

Stimuleren van vroegkinderlijke ontwikkeling

Portrait of Hirokazu Yoshikawa
Prof. Hirokazu Yoshikawa.

Hirokazu Yoshikawa is universiteitshoogleraar aan de New York University Steinhardt en mede-oprichter van Global TIES for Children Center. Yoshikawa doet onderzoek naar de effecten van publiek beleid en programma’s die te maken hebben met immigratie, vroegkinderlijke ontwikkeling en de reductie van ongelijkheid en armoede. Yoshikawa evalueert onder andere de effectiviteit van programma’s die bijvoorbeeld financiële steun bieden voor jonge gezinnen met kinderen, of van programma’s die de ontwikkeling van kinderen in vluchtelingen kampen stimuleert.

Yosihikawa is bij uitstek iemand die een indrukwekkende wetenschappelijke carrière koppelt aan het maatschappelijk debat en maatschappelijke impact

Zijn onderzoek wordt niet alleen door de Universiteit Utrecht opgemerkt. Hij heeft samen met de SDG Academy eenr een Massive Open Online Course ontwikkeld, en was actief als adviseur van onder andere UNESCO, World Bank en UNICEF. In de Verenigde Staten is hij benoemd door oud-president Barack Obama als lid van de National Board for Education Sciences.

Het onderzoek en de inzet van Yoshikawa sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het strategisch thema Dynamics of Youth, dat zich richt op hoe we kinderen kunnen helpen om op te groeien tot volwassenen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende wereld.

Klimaatonderzoek op mondiale schaal

Valérie Masson-Delmotte. Afbeelding via: CNRS News

Valérie Masson-Delmotte is een klimaatonderzoeker aan het Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE). Masson-Delmotte heeft een achtergrond in natuurkunde en onderzoekt de relatie tussen CO2-concentratie en de temperatuur van de aarde. In haar onderzoek brengt ze verschillende disciplines en takken samen: ze vergelijkt gegevens uit ijskernen en resultaten van klimaatmodellen, om zo huidige klimaatverandering te kunnen begrijpen. 

Valérie Masson-Delmotte dient als een rolmodel voor de wetenschap en is nauw betrokken bij de maatschappelijke kant van klimaatonderzoek

Masson-Delmotte heeft een prominente rol als onderzoeker in het wetenschappelijk adviesorgaan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC is toonaangevend op het kruispunt van maatschappij en wetenschap, en geeft een wetenschappelijke basis aan het wereldwijde klimaatbeleid. Het IPCC, en daarmee Masson-Delmotte, heeft een substantieel aandeel gehad in de formulering van het Parijs Akkoord in 2015, dat ervoor moet zorgen dat de mondiale klimaatverandering beperkt blijft. Niet voor niets wordt haar naam geassocieerd met de Nobelprijs voor de Vrede 2007, indertijd gewonnen door Al Gore, maar mede dankzij haar rol binnen het IPCC.

Het multidisciplinaire onderzoek van Masson-Delmotte is een mix van maatschappelijke en politieke relevantie. Dit ligt geheel in lijn met de doelstellingen van het strategische thema Pathways to Sustainability, waarin multidisciplinair onderzoek naar een duurzame toekomst voorop staat. Het werk van Masson-Delmotte laat tevens zien dat een onderzoekster in de samenleving staat en dat thema’s van deze importantie een stevige, wetenschappelijke basis nodig hebben. Het is juist die basis die Masson-Delmotte zo stevig neerzet, en gepassioneerd uitdraagt.

Opening Academisch Jaar

De viering van het Opening Academisch Jaar 2020-2021 op maandag 31 augustus staat in het teken van 'Universiteit met een hart'. 

Meer informatie
Opening Academisch Jaar