Dien nu je voorstel voor je onderwijs-onderzoek in!

Wat gebeurt er in de hoofden van je studenten?!

Wil je een mogelijke oplossing uitproberen voor een probleem waar je tegenaan loopt bij het geven van onderwijs? Wil je meer inzicht krijgen in de manier waarop je studenten leren? Een systematische, onderzoeksgerichte benadering van deze vragen, volgens de principes van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), kan je antwoord geven op deze vragen, en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs door zeer context-specifieke, onderwijskundige kennis te genereren.

Een voorbeeld van een SoTL-vraag is: "Zal het gebruik van een mobiele applicatie tijdens mijn bachelorcursus de studenten helpen anatomische kennis te verwerven als voorbereiding op mijn onderwijssessie?" Andere eerder toegekende projecten vind je hier.

Alle docenten (beginnend en meer ervaren) kunnen nu een aanvraag indienen voor toekenning van kleine SoTL-projecten. De belangrijkste eisen zijn dat de aanvraag gerelateerd is aan je eigen doceerpraktijk en gebaseerd is op een SoTL-aanpak: je pakt je onderwijs systematisch en op onderzoek gebaseerd aan.

Subsidievoorstellen hebben een maximale budget van €5.000,-. Deadlines zijn drie keer per jaar (30 september, 31 januari en 31 mei) – toewijzingen worden bekendgemaakt binnen een maand na de deadline.

De Utrecht Roadmap for Scholarship and Learning bevat acht stappen die je kunnen helpen bij het ontwerpen van je project en het schrijven van een subsidievoorstel.