Citizens without Nations. Urban Citizenship in Europe and the World c. 1000-1789

In augustus 2018 verscheen prof. dr. Maarten Prak's (Economische en Sociale Geschiedenis) boek Citizens without Nations. Urban Citizenship in Europe and the World, c.1000–1789 over burgerschap in Europa en de wereld van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie. 

Prof. dr. Maarten Prak. Foto: Ed van Rijswijk

De kijk op burgerschap zoals die tegenwoordig bestaat is ontstaan tijdens de Franse Revolutie. In Citizens without Nations werpt Maarten Prak een andere kijk op de veel langere traditie van stedelijk burgerschap van de middeleeuwen tot de vroegmoderne tijd. Hij laat zien hoe de rol van de 'gewone mensen' in de politiek systematisch wordt onderschat en hoe organisaties als gilden, buurtverenigingen en schutterijen hebben bijgedragen aan het vormgeven van lokale politiek en staatspolitiek. Door de transitie naar nationaal burgerschap na de Franse Revolutie werd Europa eerder minder dan meer democratisch.
 

 

Maarten Prak

Maarten Prak is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.