Anton Pijpers herbenoemd als voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

Prof. dr. Anton Pijpers is door de Raad van Toezicht per 1 oktober 2021 herbenoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht voor de periode van vier jaar. Pijpers is sinds 1 oktober 2017 collegevoorzitter in Utrecht. Naast Anton Pijpers bestaat het College van Bestuur uit rector magnificus prof. dr. Henk Kummeling en drs. Margot van der Starre.

Anton Pijpers onderaan trap

“Anton Pijpers is een zeer ervaren bestuurder die de afgelopen vier jaren een belangrijke rol heeft gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van de universiteit”, zegt Joanne Kellermann, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Hij is open, recht door zee, heeft grote kennis van de sector, oog voor mensen en een groot hart voor de Universiteit Utrecht. Verbindend en energiek zijn twee trefwoorden die zijn bestuursstijl karakteriseren en die met name ook in het afgelopen covid-jaar van groot belang zijn geweest.”

Het is een groot voorrecht om samen met mijn medecollegeleden en de decanen leiding te geven aan zo’n prachtige organisatie.

Anton Pijpers zelf is zeer verheugd over het in hem gestelde vertrouwen. “Het is een groot voorrecht om samen met mijn medecollegeleden en de decanen leiding te geven aan zo’n prachtige organisatie. We hebben recent een ambitieus strategisch plan vastgesteld voor de komende vier jaar. Ik heb er heel veel zin in om te zorgen dat we samen de transitie naar een open houding en open science helemaal waarmaken.”

Pijpers (1958) studeerde Diergeneeskunde in Utrecht en werkte daarna een tijd als dierenarts. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1993 benoemd tot hoogleraar. Tussen 2000 en 2009 verliet hij de universiteit en was hij algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. In 2009 keerde hij terug als decaan van de faculteit Diergeneeskunde. In 2014 werd hij benoemd tot vice-voorzitter van het College van Bestuur. Hij vervult verschillende nevenfuncties. Zo is hij lid van het bestuur van de VSNU, lid van de regiegroep Topsector Life Sciences & Health, voorzitter van de Advisory Board van LSP en voorzitter van het bestuur van Fulbright The Netherlands.