1,3 miljoen voor onderzoek duurzame arbeidsparticipatie met project Autisme werkt

Foto: iStock 978387300 agsandrew

Hoe ondersteun je werkgevers en werknemers in het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van mensen met autisme? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) heeft binnen het onderzoeksprogramma “meedoen op de arbeidsmarkt” een subsidie van 1,3 miljoen toegekend aan een consortium van wetenschappers en maatschappelijke partners. 

Het project heet 'Autisme werkt' en heeft als doel om een doorbraak te creëren op de arbeidsmarkt. Het project wordt uitgevoerd door een (neuro-)divers onderzoeksteam bestaande uit mensen met autisme zelf, wetenschappers, werknemers, -gevers en (arbozorg) professionals. Naast de NWO dragen publieke en private partners bij aan het project.

Universiteit Utrecht deelonderzoek: lerend netwerk

In 'Autisme werkt' leiden Jasmijn van Harten en Jantien van Berkel, in samenwerking met Joop Schippers en Janna Besamusca, een groot deelonderzoek. Daarin gaan ze in een lerend netwerk met werkgevers, werknemers, en andere stakeholders zoals vakbonden, beleidsmakers, en bedrijfsartsen, door middel van actieonderzoek (in co-creatie) een aanpak ontwikkelen om de arbeidsparticipatie van mensen met autisme te vergroten. Deze aanpak zal identificeren welke methoden, zoals aanpassingen op het werk en interventies, relevant zijn voor het verbeteren van arbeidsparticipatie voor mensen met autisme, en onder welke omstandigheden deze het beste toegepast kunnen worden (bijvoorbeeld in welke werkomgeving of sector). 

Jasmijn van Harten: De Universiteit Utrecht gaat dus een leergemeenschap voor werkgevers opzetten in het kader van dit project. We doen dit samen met De Normaalste Zaak, het werkgeversnetwerk waarin werkgevers samen aan een inclusieve arbeidsmarkt werken. Doel van de leergemeenschap is dat deelnemende werkgevers ten eerste kunnen experimenteren met interventies, behulpzame acties en veranderingen en daarop reflecteren met elkaar en met ervaringsdeskundigen en professionals zoals bedrijfsartsen.

Doel van de leergemeenschap is dat werkgevers kunnen experimenteren met interventies: behulpzame acties en veranderingen. Ze kunnen daarop reflecteren met elkaar en met mensen met autisme zelf, plus professionals zoals bedrijfsartsen.

Daarnaast willen we via het leernetwerk een soort implementatietool ontwikkelen waar andere werkgevers na afloop van dit project ook gebruik van kunnen maken. Die tool geeft overzicht van bestaande interventies en inzicht in hoe je ze kunt implementeren en waar je rekening mee moet houden voor succesvolle inclusie van mensen met autisme in je organisatie. Op basis van enerzijds onderzoeksinzichten uit de eerdere werkpakketten van het project en anderzijds de ervaringen van werkgevers zelf, creëren we dus samen, in co-creatie, output in de leergemeenschap.

We gaan ook nog een postdoctoraal onderzoeker aannemen die de leergemeenschap volgen en onderzoeken, bijvoorbeeld aan de hand van de vraag: hoe effectief zijn de interventies en waarom?

Vanuit autisme bekeken

Van Harten vervolgt: Voorbeelden van interventies zijn gesprekshulpen voor mensen met autisme en hun leidinggevende bijvoorbeeld, ontwikkeld door Vanuit Autisme Bekeken (VAB). Of de opleiding Autisme Ambassadeur: een training voor mensen met autisme die door middel van de training in hun eigen organisatie waar ze werkzaam zijn kennis, inzicht en bewustwording over autisme kunnen bevorderen en zo collega’s en leidinggevenden kunnen helpen.

Ook zijn er de HARRIE trainingen, ontwikkeld en gegeven door vakbond CNV. In de HARRIE training worden collega’s van mensen met autisme 'buddy', ze zorgen dat je een ‘maatje’ wordt op de werkvloer. Er zijn ook game based assessment tools ontwikkeld gericht op werving en selectie van mensen met autisme, die rekening houden met dat mensen met autisme niet al in sollicitatieronde 1 afvallen vanwege stereotypering. Equalture is een bedrijf dat dit doet, zij zitten ook in het consortium van het project.