Prof. dr. Joop Schippers

Adam Smith Hall (AA)
Kriekenpitplein 21-22
Kamer T.1.13
3584 EC Utrecht

Prof. dr. Joop Schippers

Hoogleraar
Sectie Applied Economics
030 253 7116
j.j.schippers@uu.nl

Prof. dr. Joop Schippers is sinds 1978 verbonden aan de Universiteit Utrecht en vierde in 2022 zijn 40-jarig jubileum bij de UU. Zijn onderzoek richt zich op uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt. De laatste jaren staan vooral zijn activiteiten als een van de coördinatoren van de hub/het platform Future of Work (https://www.uu.nl/fow/over-de-future-of-work/kernteam?msclkid=feaaac59bb1511ecbd104ef904e06f3f) centraal. Inhoudelijk richt hij zich onder andere op de steeds meer gevoelde krapte op de arbeidsmarkt, hybride werken en demografische verschijnselen als ontgroening en vergrijzing en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarktpositie van oudere en jongere werknemers. Daarnaast zet hij de lange onderzoekstraditie van de Universiteit Utrecht voort op het terrein van het onderzoek naar genderverschillen op de arbeidsmarkt.

Zijn onderzoek kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering en een sterke (theoriegestuurde) empirische oriëntatie. De afgelopen twintig jaar heeft hij vooral veel onderzoek verricht onder Nederlandse en Europese werkgevers (zowel surveyonderzoek als case studies). Behalve dat hij zelf een lange reeks nationale en internationale publicaties op zijn naam heeft staan, was en is hij ook betrokken bij een reeks promotieprojecten.

In 2019 was hij als NSvP-fellow verbonden aan het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences).

Een groot deel van zijn onderzoek vindt plaats in het kader van multidisciplinaire, soms internationale, onder andere door de Europese Unie gefinancierde projecten. Van 2008 tot 2015 was hij actief als coördinator van het Europese project Activating Senior Potential in Ageing Europe (ASPA). Eerder was hij betrokken bij projecten als FENICs, WELLKNOW, TLM.net, QUALITY en Fair Play for Older Workers.

Joop Schippers is als docent vooral betrokken bij de Master European Governance. Sinds 1 september 2020 treedt hij op als voorzitter van de examencommissie van het departement Economie van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO).

Behalve voor 0,475 fte voor de UU is hij voor een halve dag per week als research fellow verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Business Innovation) en eveneens als (honorair) affiliated research fellow aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag. 

Daarnaast is hij actief in bestuurlijke circuits binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Sinds 2007 is hij voor Lijst VLAM (https://www.lijstvlam.nl/?msclkid=dc7df36cbb1b11ec9a4c847a7c7bf8ab) lid van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht en sinds 2019 lid van het dagelijks bestuur van LOVUM (Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen: https://www.lovum.net/?msclkid=0fd56e6abb1c11ecacd07ae3af62ef22). Eerder was hij voorzitter van de Faculteitsraad van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, lid van de Wetenschapscommissie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Onderdeel van de KNAW) en de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Ook was hij lid van de (laatste) Emancipatieraad, TECENA en de Visitatiecommissie Emancipatie. Sinds begin 2013 maakt hij deel uit van de Monitorcommissie Talent naar de Top en de Monitorcommissie voor de Wet bestuur en toezicht. Sinds 2020 is hij voorzitter van de door NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) ingestelde Programmacommissie Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) dat zich bezighoudt met de jaarlijkse verkenningen van de positie van afstudeerders van verschillende opleidingen in Nederland. Tevens is hij vice-voorzitter van de door ZonMw ingestelde Programmacommissie voor het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen.  

In het kader van zijn disseminatie- en valorisatieactiviteiten is hij regelmatig terug te vinden in dag- en weekbladen. Hij is de geestelijk vader van de in 2019 gestarte podcastreeks van de hub Future of Work die deel uitmaakt van het universitaire strategische speerpunt Instituties van de Open Samenleving. Van 2010 t/m 2013 was hij onderdeel van de vaste kern van het economenpanel 'Klinkende Munt' zoals dat wekelijks werd uitgezonden in het programma Villa VPRO op Radio1. Hij is tevens te volgen op twitter: http://twitter.com/JoopSchippers. Voor zijn bijdragen aan de valorisatie en disseminatie van wetenschappelijke kennis voor een breder publiek ontving hij begin 2013 de eerste PubliPrijs van de Universiteit Utrecht. In 2022 reikte de Universiteit Utrecht hem de Zilveren Erepenning uit, voorzien van de tekst "Joop Schippers - kritisch en loyaal met passie voor medezeggenschap en wetenschap". 


Joop Schippers in de studio van People Power Radio voor de Future of Work-podcast

Joop Schippers ontvangt de Zilveren Erepenning van de Universiteit Utrecht op 4 november 2022

Disseminatie- en valorisatieactiviteiten in binnen- en buitenland


Uit: UU-Beeldbank (Foto Ed van Rijswijk)

Leeropdracht
Arbeidseconomie
Oratiedatum
14-03-2001