Wel of geen grammatica

Bron: Pixabay

Grammatica is vaak het eerste dat we leren over een nieuwe taal. Maar is dat eigenlijk wel de beste manier? Leslie Piggott (Talen, Literatuur en Communicatie) werd geïnterviewd door Onze Taal over haar onderzoek naar het leren van Engels.

Leslie Piggott
Leslie Piggott

Wel of geen grammatica

Piggott deed twee leerjaren lang onderzoek naar het niveau van gesproken en geschreven Engels van twee lichtingen scholieren. De ene lichting besteedde een deel van hun lesuren aan grammatica, de andere groep besteedde die tijd aan lezen, spreken en woordjes leren. Aan het eind van deze twee jaar kreeg de tweede groep een korte grammaticacursus. Wat bleek: de tweede groep was beter in begrijpend lezen en vloeiend spreken. Tijdens schrijfopdrachten was hun grammatica slechter, maar die achterstand verdween na de cursus.

Verschillende taalvaardigheden

Waar komen deze verschillen vandaan? "Bij het schrijven leunen leerlingen heel erg op hun kennis van de regels, maar bij het spreken heb je geen tijd om daarover na te denken. De leerlingen die de regels hadden geleerd, schreven accurater, maar bij het spreken liepen ze vast en maakten ze juist meer fouten," legt Piggott uit. De methodes zorgen er dus voor dat de leerlingen verschillende typen taalvaardigheid ontwikkelen. De tweede methode lijkt meer op te leveren, maar zal niet voor elke scholier werken: kinderen met faalangst zullen bijvoorbeeld minder baat hebben bij 'gewoon praten' zonder aan regels te denken.