tot

'Muros et Moenia': Graduate Seminar

Als onderdeel van de internationale workshop "Muros et Moenia: City Walls, Urban Boundaries, and the Articulation of the City in the First Millennium CE", wordt op 23 oktober op een digitaal platform een graduate seminar georganiseerd (voor 1 ECTS). De seminar wordt geleid door Hendrik Dey (Hunter College, NY), dr. Saskia Stevens (Antieke cultuur) en dr. Megan Welton (Middeleeuwse cultuur).

De voertaal van de seminar is Engels. Meer informatie is daarom beschikbaar in het Engels.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
Lees hier meer over het evenement.